Tilastonikkari puntaroi – poimintoja vuoden 2015 tilastoista Lempäälän kirjastossa

KirjastograafiKirjastojen uudet tunnusluvut on nyt julkaistu internetissä osoitteessa Kirjastot.fi. Tilastojenkin mukaan Lempäälän kirjasto on suosittu palvelu – lainat ja käynnit ovat edelleen nousussa. Lisäksi Lempäälä vei vuonna 2015 kärkisijan Piki-kirjastojen taloudellisuusvertailussa!

Kokonaislainaus on Lempäälässä kasvanut edellisvuoteen verrattuna n. 2,3 %. Lainoja oli 445 306 kpl, mikä on noin 10 000 lainaa enemmän kuin edellisvuonna. Kirjastossa käyntejä Lempäälässä oli 170 513 kpl, mikä on 2,4 % enemmän kuin edellisvuonna. Alkaneen vuoden perusteella näyttää siltä, että lainausmäärät ovat Lempäälässä edelleen voimakkaassa kasvussa. Kymmenessä vuodessa lainaus on noussut Lempäälässä yli 100 000 kpl. Uutena lainauskohteena Lempäälässä olivat Celia-äänikirjat. Niitä lainattiin heti ensimmäisenä vuonna huikeat 1 463 kertaa. Celia-äänikirjat on tarkoitettu ihmisille, joille perinteisen kirjan lukeminen on näkövamman tai muun syyn vuoksi hankalaa. Celia-kirjojen lisäksi lainausmäärät kasvoivat etenkin vieraskielisessä kirjallisuudessa, lasten tietokirjoissa, lasten kaunokirjallisuudessa sekä elokuvissa.

Lempäälän kirjastojen kokoelmat kasvoivat hieman vuonna 2015. Vuoden lopussa kokoelma oli 136 859 nimikettä. Hankinnat olivat 11 132 kappaletta. Lisääntyneen lainauksen takia hankintoihin on nyt panostettu. Kirjaston kokoelmassa merkittävä lisäys tuli ”Muut äänitteet”-ryhmässä, jossa kappalemäärä lisääntyi 1 800 kappaleesta 3 939 kappaleeseen. Muutos oli 119 %. Tämä johtui käyttöönotetuista Celia-äänikirjoista, jotka kirjasto saa kokoelmiinsa valtakunnallisesta Celia-erikoiskirjastosta ilman korvausta.

Kirjasto järjesti 42 erilaista tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 1 755 kävijää. Pääkirjaston pieni lastenosasto oli toisinaan pullollaan pieniä kirjastonkäyttäjiä, sillä satutunnille saattoi osallistua parhaimmillaan jopa 80 kuulijaa kerrallaan!

Käyttäjäkoulutuksia koululaisille järjestettiin Lempäälässä ahkerasti vuonna 2015. Käyttäjäkoulutusta järjestettiin 177 kertaa ja koulutuksiin osallistui yhteensä 3 267 koululaista. Osallistujamäärä oli noin 430 oppilasta enemmän kuin edellisvuonna. Kirjastossa toivotaan, että kaikki  lapset ja nuoret pääsisivät tutustumaan kirjaston palveluihin vähintään kerran vuodessa. Lempäälässä on noin 3 500 koululaista, joten kouluikäiset on onnistuttu tavoittamaan todella hyvin. Kirjasto kiittää tästä myös aktiivisia opettajia.

Lempäälän kirjaston henkilöstöä oli Lempäälän kolmessa kirjastossa sekä kirjastoautolla yhteensä 15,25  henkilötyövuotta, mikä sisältää vuoden aikana olleet sijaisuudet. Vakituista henkilökuntaa kirjaston kolmessa kirjastossa ja kirjastoautossa on yhteensä 14 henkeä. Valtakunnallinen suositus kuntien kirjastohenkilökunnalle on 1 hlö / 1 000 asukasta kohden, joten henkilökunnan määrä Lempäälässä on 32 % valtakunnallista suositusta alhaisempi.

Kirjaston toimintakulut vuonna 2015 olivat 1 056 871 €. Tästä suurin osuus on henkilöstökulut (57 %), kirjastoaineistokulut (18 %) ja ”muut kulut” (17 %), joihin kuuluvat lähinnä tietoliikenteeseen, -laitteisiin ja tietokantoihin liittyvät maksut sekä kiinteistöihin liittyvät kulut. Lempäälässä kirjaston osuus koko kunnan menoista on noin 0,65 %.

Kirjastossa ollaan iloisia palvelun suosiosta ja  henkilökunta toivottaa niin uudet kuin vanhat asiakkaat tervetulleeksi kirjastoon!

Teksti: Riikka Hussa

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?