Kunta SOTE uudistuksen jälkeen

Kunnassa on paneuduttu taloutemme kuntoonsaattamiseen ja näin pitää ollakin. Samanaikaisesti kuitenkin ajatukset on siirretty kysymykseen: mikä kunnan tehtävä SOTE uudistuksen toteuduttua tulee olemaan? Millainen on ”Uusi kuntamme kuva”, tehtävät, tarkoitus. Miten kuntastrategia muuttuu?

Tiedetään, että kunnan palveluntuottajarooli on muuttumassa rajusti ja tilalle astuu kuntalaisten elämisen mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin turvaamisen tavoite. Kunnan rooli ei enää painotu peruspalveluiden tuottamiseen kuten tähän saakka. Tämän vuoksi tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, uudenlaista ajattelukykyä.

Muutoksen onnistumisessa tarvitaan muutosta koko kunnallispolitiikassa. Kokemusperäinen tieto pitää nostaa asiantuntijatiedon rinnalle eri tavalla kuin nyt. Se merkitsee asiakastoimikuntien synnyttämistä, lähidemokratiatoiminnan edelleen kehittämistä ja siirtämistä arkitasolle: toimintatavat ja ajattelu toiminnan toteuttamisesta pitää osata miettiä asiakas/ kuntalainen todella toimintaan mukaan otettuna. Kunnan vuorovaikutussuhteet järjestöihin, kulttuuriin, vapaa–aikaan ja yhteisöihin tulee toteuttaa uudistetuin tavoin.

Kunnassamme on hyväksytty Tulevaisuusohjelma, minkä kautta luodaan uusia polkuja uutta kuntakuvaa kohden. Toimenpidehankkeet ovat niitä polkuja, joiden rakentamisen ja kehittämisen kautta mahdollistamme uudistukset. Ne kuitenkin ovat vasta ajatuksia, jotka pitää saattaakäytännöiksi ja käytäntöihin vieminen tarvitsee jokaista kuntalaista mukaan omien kylätoimikuntien, asukasyhdistysten, perustettavien asiakasraatien ym. kautta. Siihen haastan meitä jokaista.

Edessämme on haasteellinen tie, missä toivoo tilaa keskusteluille, toistemme kuuntelemiselle, erimielisyyksien selvittämisille, mutta ennen kaikkea luottamukselle : me kuljemme yhdessä parempaa aikaa kohti.

Kesäterveisin

Maikki Hämäläinen – Ylikahri

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?