Jatkokysely lähetetään pienille asuinalueille Sääksjärvelle, Uuteen-Eurooppaan, Kuljuun ja Moisioon

Moottoritien melu haittaa asumista

Joka paikassa Lempäälässä - ehkä etäisimpiä haja-asutusalueita lukuunottamatta - liikenteen ääni on läsnä, mutta Sääksjärvellä asuva Eero Kangasperko kokee suoranaista moottoritien melua asuinalueellaan. Kuva: Erkki Koivisto

Joka paikassa Lempäälässä – ehkä etäisimpiä haja-asutusalueita lukuunottamatta – liikenteen ääni on läsnä, mutta Sääksjärvellä asuva Eero Kangasperko kokee suoranaista moottoritien melua asuinalueellaan. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälässä keväällä tehtyyn melukyselyyn kunnalle palautettiin 185 vastausta. Suurimmassa osassa vastauksia koetun melun pääasiallinen lähde oli tieliikenne (75,6 %), jonka jälkeen tuli raideliikenne (12,2 %). Loput vastaukset pääasiallisesta melulähteestä jakaantuivat mm. lentoliikenteen ja teollisuuden kesken. Valtatie 3:n meluhaitasta ilmoituksia tuli runsaasti Sääksjärven ja Uuden-Euroopan alueelta, Kuljusta ja Moisiosta.

Internet-pohjaisen kyselyn perusteella Lempäälän kunnan ympäristönsuojelu valitsi asuinalueita, joille lähetetään kesän  aikana jatkokysely.

– Jatkokysely lähetetään pienille asuinalueille, jotka on valittu Sääksjärven ja Uuden-Euroopan, Moision ja Kuljun alueilta, sanoo kesäharjoittelija Stina Potoinen Lempäälän kunnan ympäristönsuojelusta.

Jatkokyselyn avulla kunta pyrkii kartoittamaan tarkemmin koettua meluhaittaa. Tuloksia verrataan mm. alueille tehtyihin melumallinnuksiin. Lisäksi alueilla tehdään melumittauksia alueen melutasojen tarkastelemiseksi. Selvitystyön tuloksista laaditaan opinnäytetyö. Opinnäytetyössä tarkastellaan melun häiritsevyyttä ja melun mahdollisia terveysvaikutuksia asukkaiden näkökulmasta.

Lempäälän kunnan ympäristönsuojelussa tehdään parhaillaan kartoitustyötä kunnan melutilanteen selvittämiseksi ja meluntorjunnan suunnittelua varten. Selvittämisellä ja raportoinnilla pyritään edistämään meluntorjunnan toimintasuunnitelmien toteuttamista ja arvokkaiden ns. hiljaisten alueiden säilymistä.

Melutilanteen kartoittamista varten Lempäälän kunnan alueella järjestettiin ajalla 14.3.–22.5. kaikille avoin kysely, jossa pyydettiin asukkaita ilmoittamaan melukohteista sekä arvokkaiksi koetuista ns. hiljaisista alueista. Melukohteista kysyttiin pääasiallista melulähdettä sekä melusta aiheutuvan häiritsevyyden tasoa sekä päivä- että yöaikana. Kyselyn perusteella ilmoitettiin 156 melukohdetta sekä 29 hiljaiseksi koettua aluetta.

Kyselyn vastauksissa pääasiallisen melulähteen häiritsevyys päiväaikaan oli suurimmaksi osaksi erittäin paljon (36,2 %) ja paljon (33,7 %). Melulähteen yöaikainen häiritsevyys koettiin kohtalaiseksi (28,0 %) ja paljoksi (28,0 %). Hiljaisia alueita oli hajanaisesti Lempäälän alueella ja vastauksissa mainittiin useasti Birgitan polun ympäristöt. Suurin osa kyselyyn vastaajista (80,9 %) piti hiljaisiksi koettuja alueita erittäin tärkeinä.

 

Vuorotyöläinen nukkuu olohuoneessa

Sääksjärvellä Tampereentie 414:ssä asuva As. Oy Kurjenkiven asukas Eero Kangasperko on kärsinyt melusta kerrostalon ylimpään eli kolmanteen kerrokseen muutettuaan. Talo sijaitsee sekä Kiilto Oy:n ja Sääksjärven koulun välisellä alueella Tampereentien ja moottoritien välissä.

– Melu on todella häiritsevää. Muuten tämä on mukavaa aluetta asua. Meluvalli on aikoinaan tehty moottoritien puolelle, mutta kasa on aikojen saatossa vajonnut niin alas, että kun ennen näin ohi ajavasta rekasta vain vähän kattoa, pystyn nyt morjestamaan kuljettajaa.

Moottoritiellä on 120 km/h nopeusrajoitus. Tampereentiellä rajoitus on nyt vain 50 km/h. Vuorotyössä käyvä Kangasperko kokee liikennemelun niin häiritseväksi, että on siirtänyt sänkynsä moottoritien puoleisesta makuuhuoneesta olohuoneeseen Tampereentien puolelle.

– Jännä tuo meluasia siitä, miten siihen on pikkuhiljaa tottunut. Mutta sitten kun palaa komennustöistä toiselta paikkakunnalta, huomaa taas, millainen meteli täällä on.

– Ykköskerroksessa ei meteli ehkä kuuluu yhtä pahana, mutta meillä ikkunoita ei voi pitää auki, ja ilmanvaihtoputkesta kuuluu kuin trumpetista. Pihalla on  järkyttävää olla, kun melu heijastuu vastapäisestä kallioleikkauksesta ja talon seinästä, sanoo Kangasperko, joka on ollut ongelman johdosta yhteydessä kuntaan.

– Sieltä vastattiin niin, että tietokonemallinnuksen mukaan meillä ei ole meluongelmaa. Sanoin, että tulkaa mittaamaan. Siihen vastaus oli, että seinästä heijastuva melu vääristää mittaustuloksia. Ely-keskuksesta vastattiin, etteivät voi tehdä siellä mitään, Kangasperko ihmettelee.

Ratkaisuksi ongelmaan hän näkee meluvallin pystytyksen moottoritien varteen koko matkalle asuinalueen ja Kiillon kohdalle.

– Kiillon kohdalla ei ole mitään vallia.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.