”Lempäälässä asuu upeaa porukkaa”

Heidi Rämön ensimmäinen vuosi Lempäälän kunnanjohtajana on ollut työntäyteinen ja kiireinen. Oman lisänsä tuovat hallituksen sote-suunnitelmat. – Esitelty rahoitusmalli on hyvin mutkikas ja paljon asioita on avoinna ja selvittämättä.

Heidi Rämön ensimmäinen vuosi Lempäälän kunnanjohtajana on ollut työntäyteinen ja kiireinen. Oman lisänsä tuovat hallituksen sekavat sote-suunnitelmat. – Esitelty rahoitusmalli on hyvin mutkikas ja paljon asioita on avoinna ja selvittämättä.

Elämme heinäkuuta 2016. Suuria päätöksiä on tehty niin Euroopan unionin kuin valtakunnan tasolla. Britannia jättää EU:n, Suomen hallitus myllertää kuntakenttää tavalla, jollaista ei ennen ole nähty.
Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö seuraa sekä Suomen että maailman tapahtumia tiiviisti.
Rämö on myös Suomen Kuntajohtajat ry:n hallituksen puheenjohtaja ja oikea henkilö vastaamaan, miltä tulevaisuuden kunta näyttää verrattuna tämän päivän kuntaan?
– Tulevaisuuden kunta on yhä enemmän yksilöiden kunta. Yhteiskunnan edustuksellinen demokratia on muuttamassa muotoaan yksilö- ja asiakohtaiseen päätöksentekoon.
– Kuntalainen haluaa itse päättää itseään lähellä olevista asioista ja siihen sähköinen asiointi tulee antamaan laajat valmiudet.
Rämö sanoo, että yhtälöön liittyy vaara yhteisön ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden murentumisesta.
– Perusolemukseltaan ihminen on kuitenkin laumaeläin ja tarvitsee ystäviä ja kanssakäymistä.
– Toivottavasti tulevaisuuden kunta pystyy kannattelemaan yhteisöllisyyden aatetta ja tarjoamaan puitteet toiminoille.

Mikä muuttuu ja miten – isossa kuvassa?
– Valitettavasti yhä harvempi on kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta. Kun poliittinen päätöksenteko erkanee arjesta ylemmille tasoille, tulee vaikuttaminen ja osallistuminen yhä hankalammaksi.
– Päätökset tehdään kaukana ja tällöin yhteydenotot ovat pääasiassa sähköisiä. Nykykunnassa pystyy vielä tapaamaan kasvokkain päättäjiä sekä hoitamaan omia asioitaan toimistossa paikan päällä.

Miltä näyttää tulevaisuuden Lempäälä?
– Tulevaisuuden Lempäälä on rohkea edelläkävijä ja yhteisönsä dynamo.
–Kunnan palvelut ovat laajentuneet sähköiseen muotoon ja Lempäälä-talossa tarjotaan palvelukäytävällä palvelua monen eri viranomaisen toimesta.

Mitkä ovat Lempäälän vahvuudet ja toisaalta uhkakuvat?
– Lempäälän vahvuus on kuntalaiset. Kunnan ikärakenne on nuori ja terve. Tämä mahdollistaa aktiivisen toiminnan ja elinvoiman – onhan nuorissa aina tulevaisuus!
– Toisaalta tämä on myös haaste. Meillä on nyt tarve päiväkodeille ja kouluille, mutta onko tilanne yhä sama esim 20 vuoden päästä?
– Uusien rakennusten tulee täten olla muokattavissa eri käyttötarkoituksiin, ettei meillä ole vain pienille ihmisille suunniteltuja kiinteistöjä.
– Kunnassa on myös paljon yhdistyksiä ja vireää yhdistystoimintaa. Se on suuri voimavara.

Mitkä ovat mielestäsi hyvän kunnan tunnusmerkit?
– Hyvä kunta on sellainen paikkakunta, jonka tuntee läheiseksi ja kotipaikkakunnakseen.
– Jokaisella kunnalla non vääjäämättä oma maineensa. Se on rakentunut vuosien saatossa siitä, miten ihmiset ja asukkaat toimivat kunnassa.
– Hyvä kunta huomioi sekä työnantajan roolin että kuntalaisen palveluiden tuottajan roolin.
– Erinomainen kunta on sellainen, joka puolestaan haluaa uudistua ja varmistaa kuntalaisen hyvän arjen yhteistyössä työntekijöiden sekä kuntalaisten kanssa.

Missä määrin kunta pystyy itse päättämään omasta kohtalostaan – nyt ja tulevaisuudessa?
– Kunnilla on hyvin laaja itsehallinto, jota nyt on jo rajoitettu mm. investointikieltolailla. Tällä hetkellä on hyvin epävarmaa se, miten itsehallinto voi jatkossa toteutua.
– Nykylainsäädännöllä on turvattu kunnille mahdollisuus päättää omista panostuksistaan tulevaisuuteen. Käytännössä jokaisella kunnalla on kuitenkin toimintaympäristössään rajoittavia tekijöitä. Kunnan tuleekin huolehtia siitä, miten käytössä olevilla resursseilla tehdään parasta lopputulosta.

Muuttuuko kuntalaisen rooli tulevaisuuden kunnassa ja jos, niin miten?
– Tämäkin kysymys on vielä ratkomatta. Yleinen kehitys maailmassa on kuitenkin mennyt siihen, että bsähköisen maailman kautta on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihin.
– Saamme nähdä, kuinka digitalisaatio muuttaa palveluja ja kuntalaisen näiden palveluiden käyttäjäksi.

Seuraavat kuntavaalit ovat 2017. Miten nyt menossa olevat muutokset näkyvät vaaleissa vai näkyvätkö ne?
– Vaalikampanjointi ei vielä ole alkanut, mutta on havaittavissa että suuri osa nykypäättäjistä vetäytyytehtävistä.
– Kuntien rahoitusvaje on johtanut tilanteeseen, jossa uudistukset ovat vääjäämättä edessä ja vanhoista käytänteistä kiinnipitäminen ei jatkossa ole mahdollista.
– Tämä tilanne haastaa myös päättäjät, muutosten läpivienti ei aina ole pelkästään mukavaa.
– Toivon, että seuraavien vaalien alla keskustellaan aidosti kuntalaisen roolista ja päättäjän roolista kunnassa.

Jos vielä kurkistetaan kristallipalloon, niin millaisia asioita puidaan 2021 kuntavaaleissa?
– Nyt suunnitteilla olevat muutokset ovat valtakunnassa vasta aluillaan, mutta jos ne etenevät, tullaan vuonna 2021 tarkastelemaan muutosten vaikutuksia.
– Joudutaan keskustelemaan korjaavista toimenpiteistä ja mahdollisista muista uudistuksista. Haastetta tulee riittämään.

Olet toiminut kohta vuoden Lempäälän kunnanjohtajana. Millaiset odotukset sinulla oli tehtävästä ja Lempäälän kunnasta?
– Kunnan sijainti ja tunnettuus Tampereen eteläpuolella olivat tärkeimpiä tekijöitä hakeutuessani tehtävään.
– Nämä vahvuustekijät ovat yhä olemassa ja niitä on työstetty nyt uusiksi kehityspoluiksi tulevaisuuden menestykseen. Uusi maakuntakaava vain vahvistaa Lempäälän asemaa Suomen kasvukäytävällä.
– Kunnan laaja palvelutarjonta oli omalta osaltaan yllätys. Harva kunta pystyy taloudellisista paineista ja valtion rahoituksen vähenemisen vuoksi enää tarjota näin paljon yli lakisääteisen tason palveluita.

Millainen ensimmäinen vuotesi kunnanjohtajana Lempäälässä on kaiken kaikkiaan ollut?
– Työntäyteinen. Tutustuminen yhteisöön ja toimijoihin vie aikansa. Kunnan sisäisen organisaation toiminta ja henkilökunta ovat olleet tärkeimmät asiat kuitenkin ensimmäisen vuoden aikana.
– Myönteisintä on ollut menestyminen muuna muassa Suomen asukastyytyväisin kunta -kyselyssä sekä 150- vuotisjuhlavuoden aktiivinen toiminta.

Olet myös uusi lempääläinen. Mitkä ovat omat kokemuksesi Lempäälästä ja lempääläisistä?
– Asumme perheeni kanssa vielä väliaikaisratkaisuna hankitussa vuokrahuoneistossa. Oma koti on vasta rakentumassa, joten kiinnittyminen on vielä vaiheessa.
– Yhdistyselämä on ollut plussa sekä tietysti Ideapark.Ei sen helpompaa asiointia voi ollakaan, kuin Ideaparkissa on.
– Lempääläiset ovat tulleet tutuksi monissa tilaisuuksissa. Täällä asustaa upeaa porukkaa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?