Uusi opetussuunnitelma  monilukutaitoa, itsearviointia ja yhteistyötä.

Koulun arki muuttuu

Antti Perälän mielestä yhdessä tekeminen, tutkiminen ja turvallisuus korostuvat alkavassa lukuvuodessa. Kuva: Ida Nieminen

Antti Perälän mielestä yhdessä tekeminen, tutkiminen ja turvallisuus korostuvat alkavassa lukuvuodessa. Kuva: Ida Nieminen

Lukuvuoden alku tuo mukanaan uuden opetussuunnitelman. Kunta ja koulut ovat muokanneet opetussuunnitelmasta omiin tarpeisiinsa sopivan kokonaisuuden. Opetushallitus hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuonna 2014.

Monialaisuus näkyy Lempoisten ja Kuokkalan koulujen arjessa oppiainerajojen hälvenemisenä. Esimerkiksi antiikin Kreikkaa voidaan käsitellä eri näkökulmista historian, maantiedon ja kuvaamataidon tunneilla.

Jokaiselle luokka-asteelle on suunniteltu Lempäälässä oma monialainen teemansa. 1.–4. luokilla keskitytään itseen ja ympäristöön, 5. luokalla tutkitaan elämää eri aikakausina ja 6. luokalla pohditaan tulevaisuutta.

Monialaisuuteen kiinnitettiin huomiota Lempoisten koulussa jo viime keväänä. Luokat suunnittelivat rehtori Jaana Selkilän mukaan teemaviikon, jonka aikana oppilaat tutustuivat valittuun aiheeseen pienryhmissä. Viikon lopuksi lapset kokoontuivat jakamaan oppimansa muille pienryhmille. Lempoisten koulussa pidetään lisäksi kerran viikossa keskipäivän tunti, jonka sisällöstä päättävät koululaiset. Keskipäivän tunnilla voi osallistua vaikkapa sähly- tai kotitaloustunnille.

Lempoisten koulun opettajat ovat kokeilleet innokkaasti uudenlaisia oppimisympäristöjä. Oppilaat ovat kirjoittaneet blogia biologian tunnilla ja suorittaneet qr-koodiradan matematiikassa. Selkilän mukaan älypuhelimia saa käyttää koulussa silloin, kun niitä hyödynnetään oppimisessa. Muuten kännykät pysyvät visusti repuissa.

Oppilaat asettavat itselleen syksyllä vuositavoitteita aloituskeskustelussa, joka käydään opettajan kanssa. Tavoitteiden toteutumisesta tarkastellaan arviointitapaamisessa, johon osallistuu oppilaan huoltaja.

Lapsen taitoja arvioidaan muuten esi- ja alkuopetuksessa Taitotikkailla. Alakoulun edetessä siirrytään sanalliseen arviointiin ja lopulta käytetään numeroita. Jaana Selkilän mukaan arviointi keskittyy jatkossa entistä enemmän lapsen omaan osaamiseen eikä oppilaiden vertailuun.

– Itsearviointi ohjaa oppilaat myös miettimään toimintaansa ryhmässä. Lapsilla on erilaisia taustoja ja he ovat erilailla motivoituneita, mutta luokka voi silti löytää yhteisen sävelen, toteaa Kuokkalan koulun rehtori Antti Perälän.

Jaana Selkilä kokee uuden opetussuunnitelman tärkeimmäksi anniksi ilmiökeskeisyyden, yhteistyön ja oppilaslähtöisyyden. Kuva: Ida Nieminen

Jaana Selkilä kokee uuden opetussuunnitelman tärkeimmäksi anniksi ilmiökeskeisyyden, yhteistyön ja oppilaslähtöisyyden. Kuva: Ida Nieminen

Ruotsin kielen opiskeleminen alkaa uuden opetussuunnitelman myötä kuudennella luokalla. Ruotsia on kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Lempäälässä opetuksesta vastaa kiertävä aineenopettaja.

– Luulen, että ruotsin aloitusta aikaistettiin, koska kuudesluokkalaisilla on avoimempi mieli kuin teini-ikäisillä, Perälä toteaa.

Kaunokirjoittaminen poistuu äidinkielen tunneilta, ja 1.–2. luokilla harjoitellaan näppäintaitoja.  Uusi opetussuunnitelma korostaa erityisesti monilukutaitoa, eli kykyä tarkastella sosiaalista mediaa ja joukkoviestimiä.

– Opettajien täytyy hallita sosiaalinen media, jotta he voivat opettaa lapsia toimimaan siellä, Perälä sanoo.

Uusi opetussuunnitelma vaikuttaa muihinkin aineisiin. Tietokone-ohjelmointia aletaan hyödyntää tästä syksystä alkaen matematiikassa ja osana tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Yhteiskuntaoppi alkaa neljännellä luokalla lukuvuodesta 2016–2017 eteenpäin. Yhteiskuntaopin opetukselle on Antti Perälän mielestä suuri tilaus maailman tilanteen takia. Lasten on tärkeää tietää, millaisia vaikutusmahdollisuuksia heillä on. Lisäksi koululaisille halutaan opettaa arjenhallintaa.

Oppilaat eivät valitse jatkossa teknisen työn ja tekstiilityön väliltä, vaan kädentaitoja opetellaan monipuolisesti. Musiikkia ja kuvataidetta tulee viikkoihin yksi tunti enemmän. Liikuntatunneilla siirrytään lajikeskeisyydesta liikuntamotivaation löytämiseen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?