Eräkummi tarjoaa positiivisia luontokokemuksia

Tuomas Nieminen sai eräkummineuvoja Tapio Rantaselta opastusta kiehisen teossa. Kuva: Katariina Onnela

Tuomas Nieminen sai eräkummineuvoja Tapio Rantaselta opastusta kiehisen teossa. Kuva: Katariina Onnela

Erätaidot opitaan usein sukupolvelta toiselle, mutta kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole enää luontaista yhteyttä eränkäyntiin vanhempien ohjaamana.

Lasten ja nuorten heikentyvä luontosuhde on herättänyt Metsähallituksen väen. Selvitykset kertovat, että erityisesti kaupunkiympäristössä kasvavilla on entistä vähemmän kokemuksia kalastuksesta, metsästyksestä ja luonnossa liikkumisesta.

Avuksi koulutetaan nyt eräkummeja. Vuonna 2014 alkaneen hankkeen tavoitteena on saada koko maahan kattava eräkummiverkosto.

Lempäälässä koulutettiin perjantaina 5. elokuuta eräkummeja Herralankoskella. Eräkummineuvoja Tapio Rantanen kertoo, että toiminta alkoi vuonna 2014 ja vuonna 2015 työstettiin materiaaleja. Tänä vuonna vuorossa on ollut jalkauttaminen.

– Olen ollut pitämässä koulutuksia Yli-Torniossa, Vantaalla, Karstulassa ja niin edelleen. Vastaanotto on ollut aina positiivinen.

Eräkummin voi kutsua vierailulle esimerkiksi kouluun tai päiväkotiin. Lisäksi eräkummi voi järjestää leirejä, kerhoja tai ulkoilupäiviä. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja eräkummiksi voivat ryhtyä asiasta kiinnostuneet aktiiviset eräharrastajat.

Eräkummitoiminnassa on omat eettiset periaatteensa, joiden mukaan toimitaan. Esimerkiksi kielteisiä termejä kuten roskakala ei käytetä, eikä yksittäisiä lajeja kohtaan lietsota pelkoa tai vihaa. Puheet perustetaan faktoihin ja korostetaan vastuullisuutta.

– Toiminnan ensisijainen tarkoitus ei ole saada lapsista ja nuorista tulevia metsästäjiä, vaan jakaa heille ja heidän vanhemmilleen oikeaa tietoa tämän päivän erä- ja metsästysharrastuksesta.

Toiminnan päämääränä on rohkaista lapsia ja nuoria liikkumaan luonnossa, oppia tuntemaan luontoa sekä ymmärtämään kestävän riistanhoidon periaatteet.

Eräkummien kouluvierailut on räätälöity ikäkausittain aina ekaluokkalaisista lukioikäisiin. Nuorimpia voidaan opastaa esimerkiksi jokamiehenoikeuksiin ja lajintunnistukseen. Vanhimmat oppilaat taas perehdytetään erähistoriaan, kalastukseen ja luonnossa selviytymiseen.

Tapio Rantanen vetää itse eräkerhoa 4-11 -vuotiaille lapsille. Hän puhuu vähän, näyttää paljon ja kannustaa lapsia tekemään itse.

– Ensimmäisen kerhon aihe oli, että mitä otetaan mukaan eräreppuun. Pakkasin omaan reppuuni tarvikkeita, kuten puukon, kirveen ja römpsän tietysti. Siis nokipannun. Sitten käytiin lävitse mitä retkellä tarvitaan, tarinoi Tapio Rantanen oman kerhonsa alkumetreistä.

Sittemmin kerho on käynyt viemässä riistaeläimille nuolukiviä, opetellut tulentekoa ja riistapellon perustamista sekä valmistanut riistakeittoa soppatykillä.

– Saan palkan, kun katson niitä vesoja ja sitä millaisen vastakaiun saan, kun ollaan esimerkiksi ongella ja saan omalta osaltani viedä eräharrastusta eteenpäin. Lasten kommentit ovat aitoja ja he kysyvät suoraan. Uskon lapsuudesta saadun myönteisen eräkokemuksen säilyvän lapsen muistissa läpi elämän.

Tapio Rantanen kertoo, että luonnossa liikkuminen saa kaikki rauhoittumaan. Häntä varoiteltiin eräkerhoon tulevasta vilkkaasta lapsesta, mutta edelleenkään hän ei tiedä kuka kerholaisista on kyseinen viikari.

– Luonto tasaa, hän toteaa.

 

FAKTA

  • Järjestäjänä Metsähallitus yhteistyössä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön, Luonnonvarakeskuksen, Metsästäjäliiton ja Suomen Riistakeskuksen kanssa.
  • Eräkummin voi pyytää paikalle koulu, seura tai yksittäinen ihminen.
  • Tarkoituksena tehdä eränkäyntiharrastuksia tutuiksi lapsille ja nuorille sekä kannustaa heitä luontoon.
TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.