Asiakasraadit

Lempäälän kunnassa oli vuoden kestävä lähidemokratiaa ja sen toiminnallisia mahdollisuuksia kartoittava toimikunta. Toimikunta jätti työstään merkittävän raportin ja toiveen juurruttaa tulokset kunnan arkeen.

Lähidemokratian toteuttaminen kuntakentässä on uusi ja todella vaativa haaste ja sen tarve tulee nousemaan sen jälkeen kun maakuntahallinto ja sote uudistus astuvat kuntakuvioihin mukaan: kunnan tehtävät muuttuvat paljon. Lisäksi kunnan toimintamalleihin vaikuttaa uusi kuntalaki.

Kunnan asukkaita tavoitellaan kuntapalveluita kehittävään toimintaan mukaan. Asioiden suunnittelu ja eteenpäinvieminen tarvitsevat arkitietoa niin, että eläminen, oleminen ja asuminen saataisiin elämänkaaren jokaisessa vaiheessa kuntalaisille hyväksi ja turvalliseksi, omaa elämää tukevaksi. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan kaiken ikäisiä, elämänkaaren eri vaiheissa eläviä ja sen mukanaan tuomat kokemukset tuntevia ihmisiä.

Asiakasraati on lähidemokratiatoimintaan liittyvä väline. Vastaavina Lempäälässä toimivat jo nyt seniori- sekä vammaisneuvostot. Varhaiskasvatuksessa sekä terveyskeskuksessa on alkavaa toimintaa.

Asiakasraatien toiminta kaipaa yhteneväistä tavoitteiden määrittämistä ja toimintatavoista sopimista. Toimintaa ei voi jättää sattumanvaraiseen kelluntaan: miten kukin hallintokunta asian mieltää ja lähtee mukaan kehittämään uutta toimintaa.

Etenkin viimeaikoina olen kuullut monta kertomusta näkökulmista; miten asiakasta tulisi kuulla ja miten asiakas kohdataan. Ne ovat kertomuksia, joissa kuvastuu ylhäältä alas annetun palvelun henki ja asiakkaan oman tuntemuksen aliarvioiminen. Herkimmillään kysymys on vanhuspalveluiden sekä terveydenhuollon sektoreilla mutta myös kunnan kaikissa palvelupisteissä missä asiakas kohdataan.

Lehteen kirjoittaminen ei aina ole se korrektein tapa hoitaa asioita. Se kertoo kuitenkin siitä, että asioita, jotka asiakastasolla tunnetaan vääriksi, loukkaaviksi ei muuten saa kuuluville; pitää aiheuttaa pieni kohu enne kuin asiasta edes keskustellaan. Hyvä esimerkki on lääkäri, joka omalla nimellään kirjoitti potilaskokemuksistaan . Tästä kirjoituksesta syntyi jatkokeskustelu TV:ssä. Voimakasta vaikuttamista hädän edessä.

Asiakasraadeilla on tilauksensa. Ne vahvistavat suoraa viestintää systeemien ja elämäänsä elävien kuntalaisten välillä. Toivon, että toimintamuotoa kehitetään, juurrutetaan se kunnalliseen organisaatiokulttuuriin. Tarvitsemmeko tähän ohjaavan jaoston?

Maikki Hämäläinen – Ylikahri

kunnanvaltuutettu ( kesk)

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?