Kuntakeskustaan esitetään pysäköinninvalvontaa

Pysäköintitalo osittain Lempäälä-talon alle

Kunnanvaltuusto päättää, antaako se kunnanhallitukselle valtuudet käynnistää pysäköinninvalvonta Lempäälän keskustan alueella. KUva. Rambol Finland Oy

Kunnanvaltuusto päättää, antaako se kunnanhallitukselle valtuudet käynnistää pysäköinninvalvonta Lempäälän keskustan alueella. Kuva: Rambol Finland Oy

Lempäälän kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee päätöksen pysäköintihallin rakentamisesta kunnan uuteen keskustaan kokonaisuutena ja yhdellä kertaa  rakennettuna  ja varautuu kunnan vuosien 2017–19 taloussuunnitelmassa pysäköintilaitoksen liiketoiminnan  suunnittelussa vähintään 60 prosentin sijoituksiin hankkeen investointikustannuksista.

Pysäköinti sijoitetaan radan itäpuolelle rautatien ja Manttaalitien väliin kolmiosaiseen rakennukseen ja kahteen tasoon. Osista yksi sijoittuu rakennettavan Lempäälä-talon alle, yksi Lempäälä-talon pohjois- ja yksi eteläpuolelle. Kahdesta erillisestä hallista muodostuva pysäköintilaitos sisältää kylmässä tilassa yhteensä 297 autopaikkaa. Vapaa kerroskorkeus on 2,5 metriä.

Hanketta konsulttina tutkinut Ramboll Finland Oy arvioi pysäköintilaitoksen alustavaksi kustannusarvioksi 5,7 miljoonaa euroa. Lempäälä-talon osuudeksi on arvioitu 2,6 miljoonaa euroa ja siipiosien 3,1 miljoonaa euroa.

Tulevan pysäköintihallin paikkeilla radanvarressa on tällä hetkellä paikoituskenttä mm. junamatkustajille. Kuva: Erkki Koivisto

Tulevan pysäköintihallin paikkeilla radanvarressa on tällä hetkellä paikoituskenttä mm. junamatkustajille. Kuva: Erkki Koivisto

Pysäköintihalliin tulee kaksi sisäänajoa: 0-tasoon, johon tulee 133 autopaikkaa, Makasiinikadulta ja 1-tasoon, johon tulee 164 autopaikkaa, sisäänajo on lähempää Lemmonkatua Aavankadulta.

Pysäköintilaitosrakennuksella pyritään mahdollistamaan pysäköintikenttien sijaan nykyistä tiiviimpi ja viihtyisämpi ydinkeskustan rakentuminen sekä torjumaan Ryynikässä radan meluhaittoja uusille rakentuville kortteleille. Kuntakeskustan rakenteellisen pysäköinnin järjestelyllä tavoitellaan sitä, että maapinta-alaa vapautuu muihin toimintoihin sekä rakentamiseen, kun autot eivät täytä maanpinnan paikoitusalueita.

Jotta Lempäälään toteutettava pysäköintilaitos houkuttelisi käyttäjiä, tulee erikseen harkittavaksi muuttaa keskustan pysäköinti aikarajoitukselliseksi tai maksulliseksi. Se taas toisi mukanaan kunnallisen pysäköinninvalvonnan, jota nykyisellään ei ole.

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määrää asukaspysäköintioikeuden hinnaksi 15 000 euroa autopaikalta tai 60 euroa kuussa sekä asukaspysäköinnin vapaaksiostohinnaksi 15 000 euroa ja 30 euroa kuussa. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet organisoida kunnallinen järjestyksenvalvonta Lempäälän kunnassa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.