Lempäälän kouluissa panostetaan viihtymiseen ja tasa-arvoiseen opetukseen sekä tehdään digiloikkaa

Oppilaat hyödyntäisivät omia laitteitaan kouluopetuksessa

– Lempäälästä on vuosien varrella tullut minulle kotikunta. Tuntuu mukavalta, kun vanhat oppilaat muistavat ja tulevat kertomaan, miten elämä on vienyt heitä eteenpäin. Tunneilla opitusta on ollut elämässä hyötyä, Lempäälän sivistysjohtaja Nina Lehtinen tunnelmoi. Kuva: Tuomas Koivisto

– Tasa-arvon osalta kyselyn tuloksien perusteella taivottiin kiinnitettävän huomiot amuun muassa jokaisen kohteluun ja huomiointiin yksilöä, sanoo sivistysjohtaja Nina Lehtinen Kuva: Tuomas Koivisto

Lempäälässä lokakuussa toteutetussa kyselyssä arvioitiin koulujen toimintaa. Tulokset ovat nyt valmistuneet.

– Kehittämisalueista saatiin tärkeää palautetta ja ideoita oppilailta, opettajilta ja vanhemmilta. Kyselyn tarkoituksena on arvioida koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin tarkoituksena on turvata perusopetuslain toteuttamista, tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä, toteaa Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina Lehtinen.

Kyselyyn saatiin kaikkiaan 1 515 vastausta ja vastausprosentiksi muodostui 20,3. Vastaajista oppilaita oli 61,4 % (886), lasten ja nuorten vanhempia 29,3 % (423) ja henkilökuntaa 9,3 % (134).

Kyselyn tuloksissa hyväksi koetaan muun muassa opiskeluilmapiiri, koulun turvallisuus, opetuksen laatu, huoltajien osallistumismahdollisuudet sekä Wilma-käyttöliittymän käyttö. Kehitettävää koetaan olevan kouluruokailussa, luokkien työrauhassa, oppilaiden vaikutusmahdollisuuksissa ja koulujen kerhotoiminnassa.

Vastaukset jakautuivat jonkin verran eri ryhmien kesken. Esimerkiksi omien laitteiden hyödyntämiseen opetuksessa oppilaat suhtautuvat huomattavasti vanhempia positiivisemmin. Oppilaat, vanhemmat ja opettajat antoivat hyviä arvioita siitä, että tieto- ja viestintäteknologian käyttö suuntaa osaamista nykypäivän tarpeisiin. Koulun myös todettiin tarjoavan melko hyvin laitteistoa oppilaiden käyttöön.

Tulosten perusteella kouluissa toivottiin kiinnitettävän huomiota jokaisen kohteluun ja huomiointiin yksilönä, erilaisuuden kunnioittamiseen sekä huomion jakamiseen myös muille oppilaille tukea tarvitsevien rinnalla. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että kaikille tarjotaan taustasta huolimatta yhdenvertaiset lähtökohdat oppimiselle ja koulunkäynnille. Vastaajat korostivat sitä, ettei tasa-arvon toteuttaminen pitäisi tarkoittaa kuitenkaan oppilaiden tasapäistämistä.

Kyselyn tulosten pohjalta järjestetään 7. ja 8. joulukuuta tapahtumaillat, joissa keskustellaan kyselyn kautta esiin nousseista teemoista.

Kysely on  osa kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämistä. Kunnan opetuspalveluissa on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma oppilaita osallistaen. Lisäksi ajankohtaisena kehittämisen kohteena on opetusvälineiden sähköistäminen eli digiloikka. Myös kouluviihtyminen ja siihen satsaaminen on teemana.

Varhaiskasvatuksen osalta on kysely juuri valmistumassa. Osallistavia kuntalaisiltoja pidetään sen tiimoilta 7. joulukuuta Moision koulussa ja 8. joulukuuta Otsonmäen päiväkodissa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?