Talousarvio ennakoi yli miljoonan alijäämää

Vesilahdessa jaetaan niukkuutta myös ensi vuonna

Tom Lahdelle myönnettiin ero Vesilahden kunnanvaltuustosta. Kuva: Kari Pusa

Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi 12. joulukuuta kunnan talousarvion ja talousarviosuunnitelman vuosille 2017–2019. Kunnan ahtaat taloudelliset puitteet huomioiden valtuusto päätti noudattaa edelleen periaatetta, jonka mukaan talousarviosuunnitelmaan sisältymättömistä uusista ja ei-lakisääteisistä toimintamenoja kasvattavista tehtävistä ja hankkeista pidättäydytään.

Talouspäällikkö Sinikka Rantamäki kertoi valtuustolle, että ensi vuoden tilanne näyttää vaikealta.

– Ensi vuonna toimintamenot ovat laskemassa 615 000 euroa, mikä on noin kaksi prosenttia. Myöskin toimintatuotot ovat pienenemässä 700 000 euroa. Toimintakate laskee suhteessa tähän kuluvaan vuoteen 97 000 euroa. Vuoden 2017 tilikauden tulokseksi on muodostumassa alijäämää yli miljoona euroa, mikä vaikuttaa siten, että kunnan kertynyt taseen ylijäämä on muodostumassa alijäämäksi. Eli varsin haasteellinen vuosi on tulossa.

Valtuusto päätti oikeuttaa kunnanhallituksen nostamaan 2,7 miljoonan euron talousarviolainan, jolla katetaan investointeja ja lyhennetään pitkäaikaisia lainoja.

Vesilahden nykyisen palvelutason säilyttäminen ja uudistaminen edellyttää talouden tasapainottamisohjelmien tinkimätöntä noudattamista. Kunnanvaltuusto päätti nostaa talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti Vesi- ja viemärilaitoksen vuosien alijäämät huomioiden perusmaksua 10 prosenttia. Myös vesi- ja viemärimaksuja korotetaan 10 prosenttia.

Tiedossa on lisäksi uusia päätöksiä ja rajauksia jatkuviin ylijäämäisiin tuloksiin pääsemiseksi. Esimerkiksi talousarvion lähtökohta on, että vapaaehtoisia palkattomia vapaita ja lomarahavapaita suositaan.

Talousarviossa varaudutaan tieolojen parantamiseen. Ensisijaisena kohteena on Kirkonkylä–Narva -maantien nro 301 puuttuvan osuuden kunnostaminen. Vesilahden kunta osallistuu hankkeeseen kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti enintään 360 000 eurolla, jonka lisäksi kunta varautuu 20 000 eurolla tievalaistuksen parantamiseen kyseisellä tieosuudella. Kunnan maksuosuuteen on varauduttu vuosille 2017 – 2018.

Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi kertoi, että viimeisimmät tiedot vuoden 2016 tilinpäätöksen muodostumisesta ovat positiivisia.

– Näyttää, että olemassa oleva ylijäämä säilyy, eikä mennä miinuksen puolelle. En nyt lähde kovin positiivisia ennakoimaan, mutta riippuen sairaanhoitopiirin loppulaskusta, niin tilinpäätöksestä voi tulla kohtuu hyväkin. Kuten täällä on kerrottu, niin ensi vuosi on sitten haasteellinen.

Pertti Uusi-Erkkilä (kesk.) varoitti tuudittautumasta talouden tasapainottamisohjelman autuuteen ja muistutti, että menot lähtevät helposti nousuun.

– Henkilöstömenoissa on viitteitä siitä, että ne lähtevät kasvuun. Sille me emme varmaankaan voi mitään. Vai voimmeko? Se on ihan meidän käsissämme.

Anneli Kesola (kok.) muistutti, että päätöksenteon tulee perustua vain valmisteltuun faktatietoon.

– Valtuustolta vaaditaan jatkossa entistäkin tarkempaa ajan hermolla olemista ja valmiutta reagoida tilanteisiin nopealla syklillä. Toisaalta kaikkein tärkeintä olisi se, että me pystyisimme ennakoimaan riittävän ajoissa sitä tulevaa. Tähän liittyen valtuustoryhmässämme on yksituumaisuutta siitä, että terävyyttä tarvitaan lisääntyvässä määrin päätöksentekovaiheisiin.

Myös Vesilahden laskusuhdanteiseen väkilukuun kiinnitettiin huomiota. Jotta tulopuoli pysyisi kunnossa, joitain toimia on syytä asian eteen tehdä. Anneli Kesola sanoi, että tonttien hinnat ovat niin sanottuja hyvän ajan hintoja. Vuokrausmahdollisuutta kiiteltiin ja Rauno Hanhela (sit.) sanoi sen antaneen jo positiivisia suuntauksia.

Sitoutumattomat korostivat yhteishengen voimaa ja peräänkuuluttivat vesilahtihenkeä.

– Se on pikkuisen ollut ehkä kadoksissa. Yksi tekijä varmasti on tuo sosiaalinen media. Jos sovittaisiin porukalla, että mietitään kaksi kertaa tai jopa kolme kertaa ennen kuin ruvetaan tölvimään toisia sosiaalisessa mediassa. Se ei ole kyllä koskaan tuottanut mitään hyvää. Mielummin rakentavia puheenvuoroja. Siellä täytyy tietenkin olla ja siellä täytyy vaikuttaa, mutta ei tölvitä,  sanoi Rauno Hanhela.

Mika Allén (kok.) tarkasteli talousarviota tarkastuslautakunnan näkökulmasta.

– Tavallaan surettaa se, että tulevalle valtuustolle jätetään tällainen perintö. Mutta ei me parempaan olla pystytty. Sen verran pitää todeta talouden tasapainottamisohjelmasa, että hallintokunnat ovat osoittaneet, että he pystyvät vastaamaan huutoon. Ovat todellakin sitoutuneet siihen, että säästöjä on saatu aikaan.

Valtuutetut nostivat kokouksessa esiin myös hyviä asioita Vesilahdesta.

– Kuntamme on saanut positiivista huomiota monellakin mittarilla ja viimeisin oli tuo pöydän reunalla näkyvä Ilta-Sanomien lehtileike. Vesilahdella voidaan parhaiten. Ilta-Sanomat teki selvityksen siitä, missä kunnassa voidaan parhaiten ja tätä selvitystä meidän ryhmämme muisteli torstaina lämmöllä, sanoi Anneli Kesola.

– Haluamme antaa erityisen positiivisuusmaininnan kunnan liikunta- ja nuorisotoimelle, joka kohtuullisen pienillä kustannuksilla teki strategian mukaisesti kolmeen taajamaan kuntalaisia hienosti liikuttavia toteutuksia viitoituksineen. Siltä pohjalta me haastammekin edellä mainitun esimerkin tavoin kaikkia hallintokuntia luovaan ja tällaiseen matalan euron ideointiin kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, hän jatkoi.

Kuntavaalien siirto toi vaihtuvuutta valtuustoon

Vesilahden valtuusto myönsi kokouksessaan eron luottamustehtävistä Perussuomalaisten valtuutettu Tom Lahdelle ja varavaltuutettu Petteri Siekkiselle, Kokoomuksen varavaltuutettu Tapio Rasille, Keskustan valtuutettu Ari Marttilalle ja hyvinvointilautakunnan jäsen Kati Vaahtolammille.

Tom Lahden tilalle valtuustoon ei nouse uutta valtuutettua, koska Perussuomalaisten kolmas varavaltuutettu Petteri Siekkiselle myönnettiin ero kunnan luottamustehtävistä eikä muita varavaltuutettuja tullut valituksi viime kuntavaaleissa.

Ari Marttilan tilalle valtuustoon nousee Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Antti Uusi-Rasi.

Nykyisen valtuuston ja lautakuntien vaalikausi jatkuu kuntalain muutoksen vuoksi toukokuun 2017 loppuun. Valtuutettu tai muu kunnan luottamushenkilö voi halutessan erota toimestaan vuoden 2016 lopussa valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?