Pirkkalantien koulujen eskarilaiset omiin kouluihinsa

– Nurmelaiset saavat jäädä Nurmelle ja säijäläiset Säijään,
Sivistysjohtaja Nina Lehtinen (selin) sanoi esikoululaisten vanhemmille, ettei kunta ole siirtämässä ketään väkisin. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunnan Kuokkalan, Nurmen ja Säijän esioppilaiden huoltajille järjestämä keskustelutilaisuus ensi lukuvuoden esiopetusjärjestelyistä keskiviikkona 8. maaliskuuta sai sävyisän päätöksen; tilaisuus päättyi aplodeihin sivistysjohtaja Nina Lehtisen todettua yli 50-henkisen yleisön koonneen palaverin päätteeksi, että ensi vuoden opetusjärjestelyä valmistellaan ja viedään eteenpäin siltä pohjalta, että kaikki esioppilaat jäävät omiin kouluihinsa – senkin uhalla, että esiopetusryhmäkoko kasvaa yli 20 oppilaan.

Kunnan kasvatus- ja opetuslautakunta on vahvistanut esiopetusryhmän maksimikooksi 20 esioppilasta. Tämän hetken ilmoittautumistilanne näyttää siltä, että ensi lukuvuonna Nurmella olisi yhdysluokalla 25 oppilasta.

– Nurmella on haasteena varhaisen oppimisen tuen järjestäminen sekä se, että siellä on puutetta liikuntatilasta

Vaikka Nina Lehtinen toisti toistamasta päästyään, että oppilaan sijoittamista tarkastellaan joka vuosi ja ettei mitään ole vielä ensi vuoden varalta päätetty, osa lasten huoltajista oli huolissaan kunnan aikeista siirtää Säijän ja Nurmen alueen eskarilaiset Kuokkalan kouluun perustettavaan toiseen esiopetusryhmään, jotta esiopetusryhmien ryhmäkoot eivät kasvaisi päälle 20 oppilaan.

– Se on ollut valmistelussa vain yksi vaihtoehto, jolla saataisiin turvattua oppimisen edellytykset, sanoi Lehtinen esitellen kuulijakunnalleen kolmen erilaisen vaihtoehdon pedagogista ja toiminnallista tarkastelua, miten esikoululais- ja muut 1.–6.-luokkalaisten alle 20 oppilaan opetusryhmät eri luokkavariaatioissa ja -kombinaatioissa ensi lukuvuonna Pirkkalantien kouluissa voisivat jakautua.

Nurmen ja Säijän alueen esioppilasikäisten vanhemmat ovat olleet kuntaan yhteydessä ensi lukuvuoden esiopetusjärjestelyistä vastustaen mahdollisia oppilaiden siirtoaikeita. Kuulemis- ja keskustelutilaisuus olikin Lehtisen mukaan kutsuttu koolle lähidemokratian ja kuntalaisten osallistamisen nimissä tavoitteena lasten huoltajien ja viranhaltijoiden yhteisen sävelen löytäminen.

Se löytyi, kun Lehtinen opettajamaisesti jakoi läsnä olleet huoltajat ryhmätöihin ja esittämään valmisteluun omia toiveitaan. Ne olivat selkeät. Yhden vuoden siirtoa johonkin toiseen kouluun pidetään turhana: Palautteen mukaan aikaisemminkin on ollut suuria yhdysluokkia, miksi ne ovat nyt ongelmana? Nurmelaiset haluavat esikoululaisensa Nurmen kouluun ja säijäläiset omansa Säijään.

Tilaisuutta oli seuraamassa useita Lempäälän kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseniä. Lautakunta kokoontuu tiistaina 21. maaliskuuta päättämään ensi lukuvuoden opetusresursseista.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.