"Kabinettipäätöksistä monikanavaiseen päätöksentekoon"

Lähidemokratia ja kuntalaisvaikuttaminen mukaan kunnan hallintoon

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta ollaan siirtämässä kunnilta maakunnille 1.1.2019 alkaen. Uudistuksessa Lempäälän  kunnan  sosiaali- ja terveyslautakunta käy nykyisellään tarpeettomaksi, ja kunnassa ollaankin nyt uudistamassa koko hallinto-organisaatiota.

Lempäälän kunta uudistaa päätöksenteko-organisaatiotaan siten, että ihan tavalliset kuntalaiset halutaan uudessa systeemissä ottaa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden rinnalle nykyistä huomattavasti merkittävämpään rooliin.

Kuka tahansa kuntalainen on tervetullut keskustelutilaisuuksiin, joilla luodaan suuntaa, miten Lempäälää viedään eteenpäin.  Nykyisten lautakuntien rinnalle ja osin tilalle ollaan valmistelun alla olevassa uudistuksessa ottamassa käyttöön valiokuntia; kuntalaisfoorumeina toimivia kaikille avoimia tilaisuuksia. Valiokunnissa olisi yhdessä niin luottamushenkilöitä päättäjinä kuin kuntalaisia ja kunnan työntekijöitäkin. Lempäälän kunta on institutionalisoimassa lähidemokratiaa ja kuntalaisvaikuttamista.

– Siitä saatiin jo hyvää esimakua viime vuonna, kun Lempäälän 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kutsuimme kuntalaiset eri yhteisöistä ja yhdistyksistä ideoimaan yhdessä eri tapoja, miten juhlavuotta juhlistettaisiin. Toimintatapa sai ennakoitua paremman vastaanoton. Tämä on demokratian uudistamisen mahdollisuus, sanoo kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Hän sanoo Lempäälän kunnan hallinto-organisaation uudistamisen perimmäiseksi syyksi sen, että hallintomallia yritetään tulevia haasteita ennakoiden muuttaa ennen kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen maakuntauudistus alkaa. Uusi, kevään vaaleissa valittava valtuusto päättää uudistuksen aikataulusta. Ensimmäinen toimintakausi alkaisi aikaisintaan vuoden 2018 alusta.

Kunnassa vireillä tulevat ideat ja aloitteet on uudessa päätöksentekojärjestelmässä tarkoitus ohjata nykyistä organisoidummin. Vireille tulon ensivaihe olisi juuri kunnanvaltuuston alainen valiokunta, ”idearikastamo”, jossa toivotaan syntyvän hedelmällistä ja moniäänistä vuoropuhelua aina kustakin esillä olevasta aiheesta. Tällöin kuntalaisilla olisi mahdollisuus tuoda esiin keskenään ristiriitaisetkin intressinsä, mielipiteensä ja katsantokantansa aivan asian valmistelun ensivaiheessa.

Kuntalaisten asema ja rooli uudessa järjestelmässä on neuvoa antava. Varsinaisesta valmistelusta vastaavat viranhaltijat kuten nykyisinkin. Myös päätöksenteko syntyy jatkossa kuten nytkin kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa, lautakunnissa ja viranhaltijapäätöksinä. Toimeenpanokin säilyy luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla. Uudessakin päätöksentekojärjestelmässä juridisen vastuun päätösvalmistelusta kantavat esittelijät ja valmistelevat viranhaltijat.

Jo nyt Lempäälän kunnan päätöksenteossa on kuntalaisfoorumin  kaltaisia aineksia: on elinkeinopoliittista työryhmää, seniori- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto. Kuntalaisfoorumi vahvistuisi uudessa järjestelmässä tulevaisuusvaliokunnalla, lähipalveluvaliokunnalla ja yhteisövaliokunnalla.

Uudet valiokunnat voisivat kokoontua vaikka uudessa Lempäälä-talossa, lukion tiloissa tai tarpeen vaatiessa vaikka Ideaparkin keskusaukiolla – tilan tarpeen odotettavissa olevan väkimäärän mukaan.

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on nimensä mukaisesti katsoa tulevaan luomalla kunnalle strategiaa. Lähipalveluvaliokunnan funktiona on toimia käyttöliittymänä maakuntaan, johon merkittävä osa nyt kunnan olevista tehtävistä sote-uudistuksen myötä siirtyy.

YT-neuvottelut kunnassa on aloitettu, mutta vielä ei ole tiedossa, miten ne vaikuttavat viranhaltijoiden määrään. Tehtäväkuviin ja vastuualueisiin on tulossa muutoksia.

– Noin viisikymmentä prosenttia Lempäälän palveluista ja henkilöstöstä siirtyy maakuntaan, Rämö sanoo.

Yhteisövaliokunnan kontolla ovat mm. tapahtumat ja tempaukset sekä kolmannen sektorin aktivointi.

Kunnanvaltuusto jakaantuisi valiokuntiin siten, että niissä kussakin valtuusto olisi edustettuna seitsemällä valtuutetulla. Puhetta valiokunnissa johtaisivat valtuuston puheenjohtajat.

 

Uudessa luottamusmiesorganisaatiossa lautakunnista jatkaisivat lakisääteiset keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta. Siinä olisivat myös sivistyslautakunta, vesiliikelaitoksen johtokunta, hyvinvointilautakunta, viranomaisjaosto ja yhdyskuntalautakunta.

Rämö ei puhu uudistuksen yhteydessä pyrkimyksestä kustannussäästöihin, vaikka Lempäälän kunnan uudessa luottamushenkilöorganisaatiossa olisi  14 prosenttia vähemmän toimielimiä kuin nykyisessä. Kokouskerrat vähenisivät ja niihin statuksensa puolesta osallistuvien henkilöiden lukumäärä.

– Tavoitteena on, että kabinettien sijaan päätökset syntyvät entistä monikanavaisemmin. Erilaisten suuren luokan hankkeiden – kuten Lempäälän keskustan kehittämisen ja energiaomavaraisen Marjamäen – ympärille on tarkoitus perustaa työryhmät projektien ja tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo Rämö.

– Asiat ja tavoitteet määrittelevät, miten ja millaisin kokoonpanoin elimet kokoontuvat kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, Rämö teesittää.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?