Moision koulun ensimmäisten luokkien opetusjärjestelyt lukuvuonna 2017–18

Kiitos palautteesta koskien Moision koulun tulevien ensimmäisten luokkien muodostamista ensi lukuvuoden osalta.

Koulujen opetusjärjestelyt pohjautuvat käytössä olevaan kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään tuntikehykseen. Kunnan tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa sivistystoimen budjetti koulujen tuntikehyksien osalta on jouduttu pitämään nykytasolla. Moision koulun oppilasmäärä on viimeisten vuosien aikana kasvanut todella voimakkaasti. Käytännössä tämä on tarkoittanut Moision koulun osalta opetusryhmien yhdistämisiä sekä ryhmäkokojen kasvua.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta Moision kouluun on voitu perustaa yksi uusi luokanopettajan virka ensi elokuun  alusta alkaen. Tämän lisäksi yksi erityisluokanopettaja sekä koulunkäynninohjaaja siirtyvät kunnan sisäisenä siirtona Moision kouluun ensi lukuvuoden alusta alkaen.

Moision koulun ensimmäisille luokille on ilmoittautunut tämän hetken tiedon mukaan 95 oppilasta. Alustavan suunnitelman mukaan heidät tullaan jakamaan neljään ykkösluokkaan. Tällöin tulevien ensimmäisten luokkien oppilasmäärät tulevat olemaan 24, 24, 24 ja 23 oppilasta. Oppilasmäärän mahdollista kasvua on vaikea tässä vaiheessa ennakoida. Lempäälän kunnanvaltuuston marraskuussa 2016 määrittelemässä taloussuunnitelmassa vuosille 2017–19 ryhmäkokojen suositus Lempäälässä vuosiluokkien 1.–2. osalta on 22–26 oppilasta luokkaa kohden.

Tämän lukuvuoden osalta Moision koulun opetusryhmien koot vaihtelevat 19 ja 29 oppilaan välillä. Nykyisiä neljänsiä luokkia lukuun ottamatta luokkakoot ovat olleet maltillisia sopeuttamistoimista huolimatta.

Tulevan lukuvuoden jakotuntiresurssia ei ole vielä kohdennettu tarkemmin, mutta koulun paino-pisteenä jakotuntien sijoittamisessa tulevat olemaan koulun tulevat ensimmäiset sekä viidennet luokat. Koulunkäynninohjaajia tullaan kohdentamaan oppilaiden tuen tarpeen mukaan suuriin opetusryhmiin. Tämän lisäksi vuosiluokkatason tuen järjestelyt (samanaikaisopettajan, erityisopettajan tuki) mahdollistavat joustavammat opetusjärjestelyt, jolloin opetusryhmien kokoa pystytään koulun arjessa pienentämään.

Moision koulun väki tekee kaiken voitavan, jotta tulevien ensimmäisten luokkien oppilaiden koulupolku käynnistyy mahdollisimman sujuvasti. Yksityiskohtaisempaa tietoa ensi lukuvuoden opetusjärjestelyistä tulevien ensimmäisten luokkien osalta esitellään vanhempainillassa Moision koululla tiistaina 9. toukokuuta kello 18 alkaen. Tervetuloa.

Anssi Lammensalo, Moision koulun rehtori

Nina Lehtinen, kasvatus- ja opetuslautakunnan esittelijä

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?