Heikko ilmanlaatu korjaukseen Vesilahdessa

Tilatyöryhmä toteaa, että kunnan kiinteistöihin on muodostunut melko akuuttia korjausvelkaa

Teknisen jaoston keväällä 2016 perustaman tilatyöryhmän loppuraportti on valmistunut. Vesilahden kunnan hallinnassa tai omistuksessa on yhteensä 26 kiinteistöä, joista 21 on aktiivisessa käytössä ja viisi tyhjillään. Yhdessä kiinteistössä kunta on vuokralla elinkaarimallin mukaisesti.

Tilatyöryhmän tekemän selvityksen pohjalla oli aiemmin toteutetu kiinteistötyöryhmän raportti. Siinä todetaan, että kunnalla on omistuksessaan liikaa kiinteistöjä, joiden käyttöaste on alhainen ja jotka soveltuvat huonosti käyttötarkoitukseensa.

Tilatyöryhmä toteutti hallintokunnille kyselyn, jossa arvioitiin tilojen tarvetta nyt ja tulevaisuudessa, käyttöastetta, toiminnallisuutta ja sijaintia tehtävän kannalta. Myös toiveita kiinteistön kehittämiseksi sai esittää. Kyselyn tuloksista selvisi, että kiinteistöt vastaavat kohtuullisen hyvin käyttötarkoitustaan ja käyttötarkoitukseensa nähden niissä on riittävästi tilaa. Koon suhteen kriittisin tilanne on kunnantoimistossa. Sen muutosremontti valmistuu kevään aikana. Tilan tarvetta helpottaa myös uuden kirjaston valmistuminen, koska osa henkilöstöstä siirtyy sinne.

Päivittäisen käytön kannalta kiinteistöjen suurimmat ongelmat ovat ilmastoinnin ja lämpötilan säädössä. Esimerkiksi osassa koulukeskuksen luokkia ja Narvan vanhassa koulussa huoneilman laatu koettiin heikoksi. Kiinteistöt kartoitetaan ilmanlaadun osalta tulevan kesän ja syksyn aikanaa. Kesän aikana kyseisiin kiinteistöihin tehdään myös ilmastointihormien nuohous ja mahdollisesti ilmastoinnin säätö. Alkusyksystä henkilökunnalle tehdään kysely tilojen ilmanlaadusta. Kyselyn jälkeen koolle kutsutaan sisäilmatyöryhmä, joka pohtii vaihtoehtoja tilanteeseen.

Akuutteja korjaustarpeita löytyi viidestätoista kiinteistöstä. Esimerkiksi Ylämäen koululla puhdistetaan ilmastointikanavat ja johdetaan sadevedet pois liikuntarakennuksen seinustalta. Peiponpellon päiväkodilla parannetaan ulkovalaistusta piha-alueella ja vanhalle paloasemalle rakennetaan wc-tilat. Vesauskodilta taas puuttuvat vuoden 2015 valmistuneen remontin jäljiltä kokonaan sähkösuunnitelmat ja -tarkastukset ja käyttöönottokatselmus.

Tyhjillään olevista kiinteistöistä Ristiveräjän ja Tuulikallion päiväkodit myydään kaavamuutoksen jälkeen. Ristiveräjän päiväkodille etsittiin talven aikana yrittäjää, joka olisi vonut ottaa tilan haltuun, mutta sopivaa yrittäjää ei löytynyt. Myynnin yhteydessä kauppakirjaan tulee maininta, että Narvan toritoiminta tulee jatkumaan ennallaan vanhassa paikassa.

Kurkiniityn päiväkodille ja sosiaalitoimistolle on haettu purkulupaa, joka on parhaillaan Museoviraston käsittelyssä. Varat kiinteistöjen purkuun varataan vuoden 2018 budjettiin.

Tilatyöryhmä esittää, että kunnan kiinteistöille hankitan sähköinen huoltokirjajärjestelmä, joka mahdollistaa ennakko- ja määräaikaishuoltojen suunnitelmat sekä työkutsut akuuteissa korjaustarpeissa. Tilatyöryhmän raportissa todetaan, että nykyinen huolto- ja kunnossapito ei ole perustunut ennakkohuoltosuunnitelmiin, vaan akuutteihin korjaustarpeisiin.

Raportin yhteenvedossa todetaan, että kiinteistöjen korjausvelka kasvaa jatkuvasti ja vaatii investointeja. Huomiota on syytä kiinnittää myös sote- ja maakuntauudistuksen tuomiin muutoksiin.

 

 

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>