Rantamökkien jätevedet on laitettava kuntoon syksyyn 2019 mennessä

Harmaavesisuodattimen avulla voidaan käsitellä vapaa-ajanasunnon jätevedet. Kuva: Kvvy

Uudet jätevesisäädökset astuivat voimaan tämän vuoden huhtikuussa. Niiden keskeinen muutos on se, että määräaika tarvittavien jätevesiremonttien tekemiseen säilyi vain ranta- ja pohjavesialueilla.

Ranta-alue tarkoittaa 100 metrin vyöyhykettä vesistöstä, eli järvestä, merestä, lammesta, joesta tai purosta. 100 metriä mitataan rakennuksen seinän ja vesistön väliltä, ja alue määritetään erikseen jokaisen rakennuksen kohdalla. Saman kiinteistön rakennuksilla saattaa olla erilaiset vaatimukset ja aikataulut vesijärjestelmän saaneeraamiseen.

Mahdollinen saneeraus täytyy tehdä 31.10.2019 mennessä. Määräaikaan sidotulle remontille voi hakea jatkoaikaa, jos ympäristönkuormitus on huomattavan pieni tai toimet ovat kohtuuttomat.

Saneerausaikataulun voi valita pääosin itse, jos mökki sijaitsee muualla kuin rannassa ja pohjavesialueiden ulkopuolella. Lainsäädäntö määrää, että jätevesijärjestelmä pitää kuitenkin saneerata viimeistään tiettyjen suurien remonttien ohessa. Tällainen muutos voi olla esimerkiksi vesivessan rakentaminen.

Kvvy suosittelee rakentamaan mökille kuivakäymälän, koska se vähentää hävitettävän jäteveden määrää. Kuva: Kvvy

Jätevesien käsittely on yleensä riittävää sellaisilla kesämökeillä, joilla käytetään ainoastaan kantovettä. Vähäiset jätevedet pitää imeyttää maahan tällaisilla mökeillä.

Pelkkä imeyttäminen ei riitä, jos mökillä käytetään esimerkiksi astianpesukonetta tai suihkua. Niitä varten tarvitaan joko harmaavesisuodatin tai kunnollinen maaperäkäsittely. Vesivessan jätevesien hävittäminen onnistuu parhaiten, kun käyttää umpisäiliötä. Toinen vaihtoehto on valita kuivakäymälä.

Mökkien jätevesiasiat voi ratkaista monella tavalla, mutta ratkaisun pitää sopia kiinteistön sijaintiin ja käyttötarkoitukseen, toteaa vastaava jäteneuvoja Lauri Sillantie Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä (Kvvy).

Kvvy:n jätevesineuvojat auttavat asukkaita ja mökkeilijöitä ilmaiseksi jätevesiasioissa Pirkanmaalla. Neuvojat tavoittaa puhelimitse tai sähköpostitse.

 

Yksi kommentti

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>