Lempäälän koulujen lastenkulttuurihankkeelle jatkorahoitus

Lempäälän kouluissa lukuvuonna 2016–17 käynnistynyt ”Taidevalkku”-hanke sai 48 000 euron  jatkorahoituksen hallitusohjelman kärkihankkeesta. Kärkihankkeen tavoitteena on parantaa lastenkulttuurin saavutettavuutta.   Ministeriön avustuksen lisäksi hanketta rahoittaa Lempäälän kunta ja Kulttuurikeskus PiiPoo.

Hanke tuo taiteen osaksi lasten arkea ja synnyttää kouluihin uusia muotoja taiteen saavutettavaan harrastamiseen sekä yhdessä toimimiseen.  Toiminta vahvistaa lasten luovuutta, kulttuurikompetenssia sekä lisää oppilaiden ja kouluyhteisön tietoisuutta omasta kulttuuriympäristöstä sekä tukee rohkeutta osallistua ja synnyttää taidetoimintaa. Toiminta kehittää koulujen osallisuutta tukevaa ilmapiiriä sekä tukee oppilaiden vuorovaikutus- ja työskentelytaitojen kehitystä. Tavoitteena on samalla vahvistaa koulun toimintakulttuuria, jossa koulun tilat ovat iltapäivisin monipuolisessa lasten harrastekäytössä.

Hankkeessa toteutetaan mm. harrastus- ja kaverikysely Lempäälän koulujen esi- ja alkuopetuksen oppilaille lasten harrastusmahdollisuuksien selvittämiseksi. ”Taidevalkku”-hanke toteutetaan Lempäälän kunnan ja Kulttuurikeskus PiiPoon yhteistyönä.

Lasten ja nuorten Taidevalkku –kerhoja järjestetään kymmenellä eri koululla; kuudella kyläkoululla sekä neljällä taajamakoululla. Kerhoja toteutetaan yhteensä 22.  ”Taidevalkku”-kerhot tavoittavat yhteensä noin 350 lasta. Kerhojen toiminta alkaa syyskuussa 2017 ja jatkuu toukokuuhun 2018. Hankkeessa mukana olevien koulujen perheet saavat tietoa ja ilmoittautumisohjeet kerhoihin Wilman kautta.
Lasten taidekerhojen teemat pohjautuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämään valtakunnalliseen kyselyyn, jossa lapset itse ovat saaneet kertoa kiinnostuksenkohteistaan ja toiveistaan. Lempäälän lasten toiveiden kärkitaiteenlajeja olivat elokuva ja animaatio, parkour ja streetdance, kuvataide sekä sirkus.

Harrastuslukuvuoden aloittavat kaikille oppilaille avoimet demo-esittelykerrat jokaisella koululla.  Hanke huipentuu toukokuussa 2018 Kulttuurikeskus PiiPoossa pidettävään, kaikkien kerhojen yhteiseen festivaaliin, jossa esitellään lasten työskentelyn tuotoksia.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>