Kuntalaisilta kysytään Sääksjärven osayleiskaavasta

Nettikyselyssä voi merkitä karttaan viihtyisiä paikkoja tai ehdottaa mihin uusia asuinalueita sijoitetaan

Lempäälän kunta on aloittanut Sääksjärven osayleiskaavan laatimisen. Sääksjärven osayleiskaavan alustava tavoite on mahdollistaa keskuksen monipuolinen kehittäminen ja luoda edellytykset alueen nykyisten ja tulevien asukkaiden palveluille.

Osayleiskaava-alueen rakennetta eri alueilla eheytetään, täydennetään ja tiivistetään siten, että luonto ja rakennettu ympäristö sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ovat suunnittelun lähtökohtina.

Sääksjärven osayleiskaavalla tavoitellaan lisää asumista muun muassa tulevaisuuden nopeaa rautateiden henkilöliikennettä hyödyntäen. Osayleiskaavalla tullaan laajentamaan asumisen alueita sekä kaava-alueen länsiosissa että itäosissa.

Sääksjärven alue on tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä liikenteen solmukohdista Tampereen kaupunkiseudulla. Kaavalla pyritään varmistamaan liikenteen, mukaan lukien joukkoliikenne ja kevyt liikenne, tulevaisuuden toimintamahdollisuudet.

Kuntalaiset otetaan mukaan suunnittelun jo kaavan laadinnan alkuvaiheessa. Heillä ja muilla Sääksjärven kehittämisestä kiinnostuneilla on mahdollisuus merkitä internetissä paikkatietopohjaiseen kyselyyn esimerkiksi viihtyisimmät ja mielenkiintoisimmat paikat. Kyselyyn voi myös merkitä toiveita siitä, minne uutta asutusta ja työpaikkoja voisi sijoittaa.

Pääosin vastaukset osoitetaan kartalle piirtämällä, mutta vastauksia voi täydentää myös sanallisesti. Kysely on avoinna 9.8.–17.9.2017. Kyselyyn pääsee kunnan kotisivujen kautta tai suoraan osoitteesta https://maptionnaire.com/3057/. Kyselyyn voi vastata nimettömästi.

Samalla voi antaa palautetta myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnitelma on nähtävillä 9.8.2017 alkaen kunnan palvelupisteessä ja osoitteessa www.lempaala.fi.

 

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>