Vastine mielipidekirjoitukseen ”Varhaiskasvatuksen vaihtuvuus ei palvele perheitä”

Lempäälän kunnan varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstömäärä on viimeisten vuosien aikana kasvanut runsaasti. Lisääntymisen myötä varhaiskasvatukseen on tullut paljon uusia, nuoria työntekijöitä. Päiväkotien henkilöstön keski-ikä on n. 40 vuotta. Tähän ikärakenteeseen ja koulutusmyönteisyyteen liittyen henkilöstön vaihtuvuus on runsasta. Tälläkin hetkellä n. 20% henkilöstöstä on erilaisilla vapailla, joihin on otettu sijainen (esim. hoitovapaa, opintovapaa ym.). Lisäksi avoimeksi tulleisiin toimiin on rekrytoitu vuosittain useita työntekijöitä.

Vaihtuvuus tuo omia haasteita tiimien rakentamiseen. Samoin ryhmien kasvattajamäärien muutokset, joidenkin ryhmien toiminnan päättyminen sekä ryhmän kokemuksen ja osaamisen tasapainottaminen vaikuttavat kokonaisuuteen. Tavoitteenamme ei ole rikkoa ryhmiä turhaan vaan vaihtuvuuden taustalla on aina perustellut syyt ja työnantajan vastuulla on organisoida toiminta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Meille varhaiskasvatuspalveluissa tärkeintä on lapsi, pääasiakkaamme sekä hyvä ja turvallinen varhaiskasvatus, joka koostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. Erilaiset muutokset herättävät monenlaisia tunteita. Yhdessä lasten ja perheiden kanssa kulkien voimme elää läpi muutosten herättämät tunteet. Meillä on asiakastyytyväisyyskyselyiden ja henkilöstökyselyiden perusteella hyvää varhaiskasvatusta kaikissa ryhmissä ja tärkeää meille on lämmin kohtaaminen ja
laadukas varhaiskasvatus.

Henkilöstön osaamisesta huolehdimme koulutusten ja kehittämispäivien myötä. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme ja henkilöstön jaksamisesta huolehdimme monin eri tavoin. Näinä taloudellisesti tiukkoinakin aikoina koulutukseen on satsattu ja toimintaa on jatkuvasti kehitetty. Luotamme siihen, että työn kehittäminen vaikuttaa myös työyhteisön kehittämiseen ja sitä kautta työhyvinvointiin. Muutoksista pyrimme aina neuvottelemaan, mutta nopeasti muuttuvien tilanteiden vuoksi aikataulut saattavat joskus olla melko pikaisia. Vaitiolovelvollisuus kuitenkin sitoo meitä kaikkia, myös vastaavia viranhaltijoita.

Mikäli vanhemmille herää kysymyksiä lapsensa ryhmään liittyen, toivomme perheiden ottavan ensisijaisesti yhteyttä päiväkodin johtajaan. Hänellä on paras kuva oman päiväkodin henkilöstötilanteesta. Me varhaiskasvatuksen vastaavat viranhaltijat käymme kentällä ja olemme mukana erilaisissa tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.

Mukavaa syksyn alkua kaikille!

Nina Lehtinen
sivistysjohtaja
Tarja Holttinen
varhaiskasvatuspäällikkö
Katri Auvinen
varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>