Mikä on päätöksen tekijän vastuu?

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto myönsi ympäristöluvan ja maa-ainesluvan Karhumäen murskaamohankkeeseen. Maa-ainesluvasta tuli Korkeimman oikeuden päätös ja valitukset hylättiin. Ympäristölupa on käsittelyssä Vaasan hallinto oikeudessa ja päätöstä on lupailtu lokakuussa.

Pirkanmaan Ely-keskus päätti aikanaan,  että kyseiseen hankkeeseen sovellettaisiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hakija valitti päätöksestä, ja asiaa käsitellyt Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Ely-keskuksen päätöksen ja vaati liikenneturvallisuusasioiden selvittämistä ja ratkaisemista lupapäätöksen käsittelyn yhteydessä. Niin ei kuitenkaan menetelty,  eikä kyseinen hallinto-oikeus eikä myöskään Korkein hallinto-oikeus ottanut kyseisiin asioihin mitään kantaa, vaikkei hallinto-oikeuden vaatimuksia noudatettu.

Ympäristöjaosto antoi myös lausuntonsa valituksiin liittyen eikä huomioinut turvallisuusasioita, vaikka hallinto-oikeus pyysi ne huomioimaan. Ympäristöjaosto totesi lausunnossaan,  että kyseiset asiat pitää ratkaista kaavoituksessa ja tiesuunnittelussa.

Lempäälän kunnan tekninen toimi selvitteli kevyenliikenteen väylän toteutusta ja totesi, ettei sitä ole mahdollista toteuttaa. Alueen asukkaat ja omakotiyhdistys ovat vuodesta 2009 lähtien lähestyneet kunnan teknistä toimea kyseisistä asioista. On haettu hidasteita,  alhaisempia nopeuksia, kolmioita risteyksiin ja viimeksi on tehty pihakatu-aloite.

Alueen asukkailla on ollut suuri huoli alueen liikenneturvallisuudesta jo ennen murskaamohanketta. Kaikki aloitteet on tyrmätty suuremmin perustelematta. Lähidemokratiaa?

Kylmäkorventiellä mittailtiin nopeuksia. Lausuntoon oli kirjattuna,  että tiellä ei ajeta ylinopeutta ja seuraava lause oli, että suurin mitattu nopeus oli 85 km/h. Todettiin myös, ettei tiellä ole läpikulkua. Fakta on, että tiellä on sekä ylinopeuksia että läpikulkua.

Pienet lapset eli koululaiset ja murskerekat eivät sovi samalle kapealle ja mutkaiselle tielle. Mikä on päätöksentekijän vastuu? Tähän kyseiseen hankkeeseen sisältyvät valtavat turvallisuusriskit. Miksei niitä oteta vakavasti ja ratkaista ennen lupien myöntämistä tai todeta, ettei kyseistä hanketta voi toteuttaa?

Jos myös ympäristölupaa koskevat valitukset hylätään ja hanke toteutuu, niin mikä on päätöksentekijän vastuu? Pienten lasten ja koululaisten isänä ja pelastusalan ammattilaisena pidän käsittämättömänä,  ettei näitä turvallisuusasioita oteta vakavasti.

Jarkko Lahtinen

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>