Jätevesijärjestelmän uusimisesta ei tarvitse suoriutua yksin

Toimiva vesihuolto on asumisen perusedellytyksiä. Vesihuoltolaitoksen verkostojen ulkopuolella asuvan tulee huolehtia kiinteistönsä vesihuollosta pääsääntöisesti itse. Toimivat vesihuoltoratkaisut lisäävät asumismukavuutta ja pitävät lähiympäristön puhtaana. Kun kiinteistön jätevesijärjestelmä päätetään uusia, on prosessissa monia vaiheita ja siinä tarvitaan useita osaajia. Kiinteistönomistajalla on myös erilaisia tapoja uusia jätevesijärjestelmä. Asukas voi itse vertailla ja kilpailuttaa työvaiheet erikseen tai kääntyä ammattilaisen puoleen, joka hoitaa koko paketin valmiiksi. Projektin vaiheiden tueksi on myös saatavilla apua.

Kuva: KVVY

Jätevesijärjestelmän uusiminen lähtee hyvästä suunnitelmasta. Suunnittelussa on huomioitava niin lainsäädäntö, paikalliset olosuhteet, tontin ominaisuudet, järjestelmän vaatima huolto kuin kiinteistön käyttökin. Pohjavesialueella, vesistöjen varrella ja muilla erityisalueilla jätevesijärjestelmä tulee suunnitella erityisen huolellisesti. Jätevesijärjestelmä suunnitellaan aina kiinteistökohtaisesti veden käyttöpisteistä järjestelmän purkupaikalle asti. Jokaiselle kiinteistölle löytyy sopiva järjestelmä, mutta yhtä perusratkaisua ei kaikille kiinteistöille ole. Ammattitaitoinen suunnittelija auttaa yhdessä kiinteistönomistajan kanssa löytämään kiinteistölle varmatoimisen, kustannustehokkaan ja sopivimman ratkaisun. Hyvällä suunnittelulla voidaan myös säästää rahaa varmistamalla pitkäikäinen kohteeseen sopiva järjestelmä. Kevään lainsäädännön muutoksessa tarkoista järjestelmän mitoitusvaatimuksista luovuttiin, mikä nostaa suunnittelijan ammattitaidon entistä tärkeämmäksi. Jätevesijärjestelmän suunnittelijoiden yhteystietoja löydät www.kvvy.fi/osaajia.

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamiseen tarvitaan yleensä toimenpidelupa kunnasta. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla ammattilaisen tekemä suunnitelma uudesta järjestelmästä. Luvan saamiseksi kunnan rakennus- tai ympäristövalvonta tarkistaa suunnitelman pätevyyden ja soveltuvuuden kiinteistölle. Lupaprosessiin on hyvä varata reilusti aikaa, sillä luvan saamisessa voi välillä kestää useita viikkoja. Kannattaakin siis hoitaa suunnitelma ja lupa hyvissä ajoin syksyllä jos haluaa uusia järjestelmän ensi kesänä.

Suunnitelman ja luvan saamisen jälkeen vuorossa on varsinainen jätevesijärjestelmän toteutus. Asukas voi halutessaan hankkia tarvittavat osat, laitteet ja työn itse, mutta useilla suunnittelijoilla on myös avaimet käteen paketteja. Tällöin suunnittelija kilpailuttaa ja hankkii kaiken tarvittavan. Järjestelmän uusimisesta ei siis tarvitse suoriutua yksin. Jos asukas päättää toimia itse projektin vetäjänä, on hyvä huomioida muutama seikka. Urakoitsija vastaa osaltaan jätevesijärjestelmän rakentamisesta suunnitelman mukaisesti. Osien ja laitteiden valmistaja puolestaan vastaa niiden rakenteellisesta toimivuudesta ja kestävyydestä. Suunnittelija vastaa suunnitelman toteutuskelpoisuudesta myös rakentamistyön aikana. Mikäli rakentamisen aikana joudutaan poikkeamaan suunnitelmasta, tulee muutostyöt hyväksyttää suunnittelijalla ja tarvittaessa myös kunnalla. Rakentamistyölle saatetaan tarvita myös nimetty työnjohtaja, jollaisena voi toimia esimerkiksi suunnittelija tai urakoitsija. Vastuu jätevesijärjestelmän asianmukaisesta käytöstä ja toimivuudesta on kuitenkin aina kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Valmiin järjestelmän käytössä ja huollossa tulee aina ensisijaisesti noudattaa valmistajan tai suunnittelijan ohjeita. Säännöllinen seuranta ja asianmukainen huolto ovat jätevesijärjestelmän hyvän toiminnan ja pitkän käyttöiän tae. Jätevesijärjestelmän saneeraajana muistilistan voi ladata sivuilta www.kvvy.fi/jatevesijulkaisut.

Kuva: KVVY

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) jätevesineuvojat antavat maksutonta ja puolueetonta neuvontaa vielä syksyllä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Neuvoja voi kysyä kiinteistön jätevesijärjestelmän toimintakunnon arvioimiseen, järjestelmien hoitoon ja huoltoon sekä uusimiseen liittyen. Neuvojat tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla. Jätevesineuvontaa rahoittaa Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset ja se on asukkaille maksutonta.

Teksti: Lauri Sillantie

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?