Vastaus mielipidekirjoitukseen ”Mikä on päätöksentekijän vastuu?”

Jarkko Lahtinen toi kirjoituksessaan esille huolen Kylmäkorventien liikenneturvallisuudesta liittyen Karhumäen murskaamohankkeeseen. Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on maa-aineslupien ja ympäristölupien lupaviranomainen, jonka vastuu on tehdä päätöksiä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Koska voimassa oleva lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta huomioida ympäristö- ja maa-aineslupakäsittelyssä liikenneturvallisuusasioita, ei niitä myöskään voida huomioida luvan käsittelyssä kuten myös korkein hallinto-oikeus maa-aineslupa-asiaa koskevassa päätöksessään tuo esille. Liikenteeseen liittyvien määräysten antaminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen kuuluvat lain mukaan tienpitäjälle. Ympäristönsuojeluviranomainen ei voi luvan käsittelyssä ottaa huomioon sitä, mitkä ovat hankkeen taloudelliset hyödyt ja haitat kunnalle. Luvat on myönnettävä, mikäli hakemus täyttää lain edellytykset.

Tilanteen haastavuus on tiedostettu myös Lempäälän kunnassa, ja etsimme uusia keinoja vastaavanlaisten tilanteiden ratkaisuun yhteistyössä alueen toimijoiden, asukkaiden ja valtion tie-asioista vastaavien kanssa. Kylmäkorventien liikenneturvallisuutta on nyt arvioitu nykytilanteen perusteella. Lempäälän kunnassa on käytössä seudulliset liikenteen rauhoittamisperiaatteet, jotka pitävät sisällään turvallisuustilanteen pisteytyksen. Nykyisillä liikennemäärillä ja -nopeuksilla Kylmäkorventien liikenneturvallisuus ei ole aiheuttanut tarvetta toimenpiteille. Mikäli liikennemäärät muuttuvat esimerkiksi Karhumäen murskaamohankkeen toteutuessa, asiaa arvioidaan uudestaan. Murskaamohankkeen osaltakin on vielä monta epävarmuutta aloittamisesta, minkä vuoksi toimenpiteitä ei ole vielä pitkälle ennakoitu. Alustavia tarkasteluja on kuitenkin joltain osin tehty mm. tarkastelu kevyenliikenteenväylän rakentamisesta. Nykyisen tielinjauksen mukaisena sekä jalankulun että pyöräilyn mahdollistava kevyenliikenteenväylä ei mahdu nykyisen asemakaavan mukaiseen tielinjaukseen, mutta on mahdollista asemakaavamuutoksen myötä.

Kevyenliikenteenväylänkin osalta voidaan vielä tarkastella muita vaihtoehtoja, kuten kapeamman kävelytien sijoittamista nykyisen asemakaavan mukaiselle tiealueelle. Kaikkia vaihtoehtoja ei kuitenkaan vielä ole tarkasteltu ja punnittu, koska liikenteen lisääntyminen ei ole vielä alueella ajankohtainen. Kun mahdollisia vaihtoehtoja aletaan tarkastelemaan, alueen asukkaillekin annetaan mahdollisuus osallistua ja kertoa mielipiteensä erilaisista keinoista.

Tiia Levonmaa

yhdyskuntajohtaja

Kati Skippari

vs. ympäristöpäällikkö

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?