Hakija perui kallionoton lupahakemuksen

Pirkkalantien varressa sijaitseva Pitkäkallion alue on toiminut kiviainesten ottoalueena yli 20 vuoden ajan. Toimintaa aiotaan laajentaa. Lempäälän viranomaislautakunta antoi Toivosen Sora Oy:lle luvan kallion louhintaan Destia Oy:n käytössä olevan alueen itäpuolelta. Kuva: Erkki Koivisto

Hakija on peruuttanut maa-aineksen ottamista, kallion louhintaa ja kiviaineksen murskausta koskevan lupahakemuksensa Lempäälässä. Oriveteläinen Landlady Oy oli jättänyt marraskuussa 2016 10 vuoden määräaikaisen lupahakemuksen, jonka suunniteltu toimintapaikka sijaitsi Houkkalammintien pohjoispuolella Pitkäkorven kallionottoalueella osoitteessa Orimuksentie 68. Kuljun asemakylä sijaitsee noin 1,5 kilometriä toimintapaikasta kaakkoon. Lempäälän kuntakeskus sijaitsee noin 10 kilometriä suunnittelualueesta etelään.

Landlady Oy peruutti hakemuksensa 29. elokuuta. Suunnittelualueen maanomistaja UPM-Kymmene Oy oli antanut hakijalle valtakirjan maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan hakemiseen. Kyseessä olisi ollut uusi toiminta.

Lupaa oli haettu noin 10,5 hehtaarin alueelle. Kokonaisottomäärä olisi ollut 688 000 kuutiota. Kiviaineskuljetukset oli määrä tehdä reittiä Orimuksentie–Papintie–Kannistontie–Sääksjärventie–Ruskontie Valtatielle 3.

Lähin vakituinen ja vapaa-ajan asunto sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä alueesta.

Pirkanmaan ELY-keskus antoi elokuussa päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hakija ei ollut jättänyt vastinettaan hankkeesta annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä.

 

Pitkäkallioon lupa kiviaineksen ottoon

Lempäälän viranomaislautakunta on päättänyt myöntää Toivosen Sora Oy:lle  10 vuoden määräaikaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä kallion louhintaan ja murskaukseen. Lautakunta päätti myös myöntää hakijalle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan maa-ainesjätteen käsittelyä ja muualta tuotavan louheen murskausta varten.

Kyseessä on uusi toiminta. Suunniteltu Pitkäkallion ottoalue sijaitsee noin yhdeksän kilometriä Lempäälän keskustaajamasta luoteeseen, osoitteessa Pirkkalantie 670.

Kiviaineksen ottoalueen pinta-ala on noin 7,5 hehtaaria yksityisomistuksessa olevalla maalla. Kokonaisottomäärä on miljoona kiintokuutiometriä. kalliokiviainesta murskataan keskimäärin 300 000 tonnia vuodessa.

Suunnittelualue rajautuu länsipuolelta Destia Oy:n toiminnassa olevaan kalliokiviaineksen ottoalueeseen.

Suunnittelualueella on  soratieyhteys sen länsipuolitse kulkevalle Pirkkalantielle, jot akautta kuljetetaan tuotantoon tulevat ja alueelta lähtevät kiviainekset. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat etelässä 465 ja 565 metrin sekä pohjoisessa 750 metrin etäisyydellä. Lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee 840 päässä alueen rajasta.

Käsiteltävä maa-ainesjätteiden määrä on enintään 49 000 tonnia vuodessa. Muualta tuotavaa louhetta murskataan keskimäärin 25 000 tonnia vuodessa.

Yksi kommentti

  1. Aleksi Lehti

    Tässä huomaa että tässä Lempäälän ja Pirkkalan välillä kalliomäkeen jos toiseen koitetaan väkipakolla hakea lupia ympäristön tuhoamiseen. Vaikka kyseessä ovatkin yksityiset maat niin näillä kaupungin lähellä olevilla alueilla on todella suuri arvo myös virkistyskäytössä (suunnistus, retkeily, marjastus, sienestys, koiraharrastukset, maastopyöräily, geokätköily, jne…). Jokainen myönnetty lupa vähentää tulevaisuuden Lempäälän vetovoimatekijää muuttovoittokuntana jossa on hyvät ulkoilu ja harrastusmahdollisuudet.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?