Raskasmetallien ja öljyn pilaamaa maata noin 900 kuutiota

Pilaantuneet maamassat vaihdettava Lempäälä-talon alta

Pilaantunut maaperä pitää puhdistaa osoiteessa Manttaalitie 15. Alue on kaavoitettu keskustatoimintojen korttelialueeksi sekä osin pysäköintilaitoksen alueeksi. Kuva: Erkki Koivisto

Pirkanmaan Ely-keskus on tehnyt 3. tammikuuta päätöksen Lempäälän kunnan ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Lempäälässä osoitteessa Manttaalitie 15. Radan itäpuolella kuntakeskustassa sijaitseva Lempäälän kunnan omistama alue on kaavoitettu keskustan kehittämiseen liittyen keskustatoimintojen korttelialueeksi Lempäälä-taloineen sekä pysäköintilaitoksineen. Pilaantuneet maat on poistettava rakentamisen vuoksi.

 

Tutkimuksissa on todettu alueen maaperän pilaantuneen entisen lämpökeskuksen läheisyydessä raskaasta polttoöljystä sekä kuparista, sinkistä ja paikoin lyijystä. Pilaantunutta maata arvioidaan olevan 1 300 neliömetrin alueella 900 kuutiota.

Lisäksi maaperässä on todettu paikoin kohonneita, kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia raskasmetalleja, öljyhiilivetyjä, PCB-yhdisteitä sekä betsopyreeniä. Maaperässä on havaittu täyttömaan seassa paikoin myös jätettä, kuten tiilen ja puun palasia sekä kuonaa.

 

Kunnostus toteutetaan ennen rakennustöiden aloittamista massanvaihdolla vuoden 2018 aikana. Poistettavat pilaantuneet ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset sekä muut jätteet toimitetaan käsiteltäväksi luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Työmaalla varaudutaan pumppaamaan kaivantoihin kulkeutuvia pohja- ja valumavesiä. Vedet on mahdollisesti jouduttava käsittelemään ennen viemäriin joutumista. Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi sade- ja hulevesien pääsy pilaantuneelle alueelle kaivettaviin kaivantoihin on estettävä.

Mikäli kunnostustöiden aikana maaperän pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan kunnostusalueen ulkopuolelle naapurikiinteistöille, asiasta on ilmoitettava maanomistajille, Pirkanmaan Ely-keskukselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

Alueella on toiminut 1990-luvun alkupuolelle asti lämpökeskus, jossa on ollut öljysäiliöitä 1980-luvulla. Lämpökeskuksen pohjoispuolella on sijainnut Lempäälän Lämpö Oy:n varastoalue. Kunnostettava alue sijoittuu osittain entiselle rautatiealueelle, jolle on tuotu täyttömaita, joiden alkuperästä ei ole tietoa. Kunnostusalueen viereisellä kiinteistöllä on ollut konepajatoimintaa. Alueella on toiminut mm. metallisulatto.

Kunnostettavan alueen maaperä on tutkittu rakennushankkeen vuoksi vuoden 2017 lopulla sekä aiemmin vuosina 2003, 2004 ja 2015. Koekuopista ja tutkimuspisteistä otetuista näytteistä on tutkittu raskasmetalli- ja öljyhiilipitoisuudet sekä PAH- ja PCB-yhdisteiden esiintymistä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?