Vesilahden valtuutetut allekirjoittivat valtuustosopimuksen

Vesilahden kunnanvaltuuston kaikki valtuustoryhmät allekirjoittivat 2. joulukuuta valtuustosopimuksen. Valtuustoryhmien välinen yhteistyösopimus koskee kunnan kehittämistä, valtuuston perustehtäviä, tavoitteita, työmenetelmiä ja yhteistyön muotoja.

Valtuustosopimus on voimassa koko valtuustokauden ajan vuoden 2020 loppuun saakka.

Valtuustoryhmät linjaavat, että valtuustokauden kaksi tärkeintä tehtävää ovat elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävien keinojen löytäminen ja niihin sitoutuminen sekä valtuutettujen sitouttaminen kuntatalouden tasapainottamiseen.

Vuonna 2018 painopisteenä ovat yritysmyönteisen imagon vahvistaminen ja asumisen monimuotoisuuden lisääminen sekä asumisen turvaaminen yksityisiä palveluja hyödyntäen koko kuntalaisen elinkaaren ajan. Toimenpiteenä kunta aikoo panostaa uudenlaiseen tarpeenmukaiseen suunnitteluun ja tulevaisuuden asumis- ja maankäytön ratkaisujen mahdollistamiseen. Kunta kaavoittaa tontteja, jotka ovat sijainniltaan, kooltaan ja esteettömyydeltään tarkoituksenmukaisesta. Erityisesti palvelukeskusalueen kaavoitusta edistetään. Tonteista aiotaan tiedottaa aktiivisesti.

Valtuustoryhmät sopivat työ- ja projektiryhmätoiminnan aloittamisesta liittyen kuntalaisten kuulemiseen ja viestintään. Myös ryhmien keskinäistä yhteistyötä lisätään.

Valtuustosopimus edellyttää, että valtuuston tekemiin päätöksiin sitoudutaan demokratian edellyttämällä tavalla, vaikka enemmistön kanta ei olisi omaa mielipidettä vastannut. Sopimus tarkistetaan vuosittain ja kuntastrategiasta valitaan seuraavan vuoden painopisteet. Valtuustokauden puolivälissä kunnanvaltuusto tekee itsearvioinnin työstään.

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.