Vaikeiden mielenterveysongelmien hoitamista ovat hankaloittaneet molemmissa kunnissa viime vuosien sairaalalakkautukset. Psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa puolestaan pääsee keskustelemaan melko jouhevasti sekä Lempäälässä että Vesilahdella.

Lempääläläiset ja vesilahtelaiset saavat psykiatrista hoitoa eri kunnissa

Lempäälässä asiakkaita hoidetaan tomassa psykiatrian yksikössä, jossa on kehitetty palkittu avohoitomalli. Kuva: L-VS:n arkisto

Psykiatrinen sairaanhoito toteutetaan Lempäälässä ensisijaisesti omalla paikkakunnalla, kun taas vesilahtelaiset lähetetään psykiatriseen erikoissairaanhoitoon Tampereelle. Sekä Lempäälän että Vesilahden psykiatrisessa hoidossa on tapahtunut monia muutoksia viime vuosien aikana.

Lempäälässä täysi-ikäinen mielenterveyspalvelujen asiakas saa lääkäriltä tarvittaessa lähetteen Lempäälän psykiatrian yksikköön, jossa arvioidaan hoidon tarve. Psykiatrisessa yksikössä työskentelee kolme psykiatria, viisi psykiatrista sairaanhoitajaa, psykologi, sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja. Hoitoon pääsyn nopeus riippuu asiakkaan tilanteesta ja voinnista.

– Meillä on ihan hyvät työntekijäresurssit, koska kaikissa toimissa on työntekijä. Valtakunnallisesti puolestaan on puutetta esimerkiksi psykiatreista, joita valmistuu liian vähän, sanoo apulaisylilääkäri Hilkka Tamminen.

Lempääläläiset voivat ottaa yhteyttä omalääkäriin tai depressiohoitajaan esimerkiksi silloin, jos huolenaiheena ovat lievät tai keskivaikeat masennus- tai ahdistusoireet. He toimivat ensisijaisina avunantajina.

Myös Vesilahdella hoito alkaa lääkärin tai psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla, josta ohjataan muualle tilanteen mukaan. Paikkakunnalla työskentelee nykyään kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa, joista toinen aloitti tehtävässään vuoden 2018 alussa. Ylilääkäri Tuomas Jukkola toivoo, että työntekijämäärän lisääminen nopeuttaa potilaiden hoitoonpääsyä.

– Tällä hetkellä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle saattaa päästä viikon sisällä yhteydenotosta, hän arvioi.

 

Vesilahden terveyspalvelut kuuluvat Pirkkalan yhteistoiminta-alueeseen, eli Vesilahden kunta ostaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa Pirkkalan kunnalta. Pirkkalan yhteistoiminta-alue on hankkinut psykiatrisen avohoidon palvelut Tampereen kaupungilta vuoden 2017 alusta alkaen. Lääkäri voi siis lähettää vesilahtelaisen asiakkaan jatkohoitoon Tampereen kaupungin aikuispsykiatrian palveluihin.

Lempäälän omassa psykiatrian yksikössä käytetään niin kutsuttua safe house -mallia, joka tarkoittaa lyhytaikaista kahden hoitomuodon yhdistelmää. Asiakasta hoidetaan Lempäälän terveyskeskuksen vuodeosastolla, jossa hän saa samalla tehostettua psykiatrisesta avohoitoa.

Safe house -avohoitomalli kehitettiin Lempäälässä, kun Kangasalalla sijainnut Kaivannon sairaala lopetti toimintansa vuonna 2015. Apulaisylilääkäri Tamminen arvioi, että vaikeista psykiatrisista häiriöistä kärsivien potilaiden määrä avohoidossa on lisääntynyt vuodeosastopaikkojen vähennyttyä.

– Me voimme ottaa psykiatrian yksikköön avohoitoon vain kaikista vaikeimmat tapaukset, eli sellaiset, jotka tarvitsevat psykiatrista erikoissairaanhoitoa. Lisäksi kotiutukset sairaalahoidosta tapahtuvat nopeammin kuin ennen, ja potilaat siirtyvät silloin meille avohoitoon, Tamminen toteaa.

Pirkkalan yhteistoiminta-alueen asukkaille suunnattu erikoissairaanhoito tapahtui aiemmin Pirkkalan Helaakallion klinikalla. Silloin psykiatri kävi välillä Vesilahdella, mutta nykyään vesilahtelaiset joutuvat lähtemään psykiatrin vastaanotolle Tampereelle Hatanpään Sarviksen tai Tipotien psykiatriseen yksikköön.

Hoitoonpääsyaika on Tampereella nopeimmillaan alle kuukausi ja pisimmillään kaksi kuukautta ylilääkäri Jukkolan mukaan. Lähetteet käsitellään muutaman vuorokauden sisällä niiden saapumisesta.

Vaikeasti itsetuhoiset potilaat menevät edelleen hoitoon Pitkäniemen sairaalaan Nokialle sekä Lempäälästä että Vesilahdelta. Pitkäniemi vastaa psykiatrisesta päivystyksestä, tahdosta riippumattomasta hoidosta ja varsinaisesta psykiatrisesta vuodeosastohoidosta.

 

Depressiohoitaja tarjoaa matalankynnyksen keskusteluapua Lempäälässä

  • Depressiohoitaja palvelee Lempäälän terveysasemalla sellaisia asiakkaita, jotka tarvitsevat apua masennuksen, ahdistuksen, paniikkikohtausten, psykosomaattisen oireilun tai elämänvaihekriisin kanssa.
  • Depressiohoitajalle voi soittaa puhelinaikana maanantaista perjantaihin.
  • Myös omalääkäriin voi ottaa yhteyttä mielenterveysasioissa.
  • Lempäälässä apua tarjoaa lisäksi kriisiryhmä. Sen palvelut on tarkoitettu kuntalaisille, jotka ovat kokeneet äkillisen ja syvästi järkyttävän menetyksen tai uhkatilanteen, kuten onnettomuuden tai läheisen kuoleman. Yhteydenotot suunnataan terveyaseman ajanvaraukseen tai päivystykseen.

 

Psykiatriset sairaanhoitajat auttavat mielenterveydenhäiriöissä  Vesilahdella

  • Vesilahden psykiatriset sairaanhoitajat antavat lyhytkestoista keskusteluapua kuntalaisille, jotka haluavat keskustella masennus- tai paniikkioireista, ahdistuksesta tai esimerkiksi elämäntilannekriisistä.
  • Yhteyttä voi ottaa puhelimitse maanantaista perjantaihin soittoaikoina.
  • Myös lääkäri tai sairaanhoitaja voi ohjata asiakkaan psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle.
  • Lapsia ja nuoria auttavat myös sosiaalityöntekijä ja lastenpsykiatri.

 

Mielenterveysasioissa auttavat lisäksi maksuttomasti esimerkiksi Lempäälän ja Vesilahden seurakuntien diakoniatyöntekijät ja Tampereella sijaitseva kriisikeskus Osviitta. Apua voi kysyä myös muun muassa Mielenterveyden keskusliitolta, Suomen mielenterveysseuralta tai mielenterveysomaisten keskusliitolta Finfamilta.

 

Valotuikkujen illoissa kuunnellaan ja halataan toisia

Lempäälän Valotuikut ovat halunneet Taina Kettusen puheenjohtajakseen vuodesta toiseen. Kuva: Ida Nieminen

Taina Kettuselle saa soittaa milloin vain tai pahan paikan iskiessä mennä vaikka keskellä yötä käymään hänen luonaan. Kettunen on toiminut mielenterveysyhdistys Valotuikkujen puheenjohtajana kuusi vuotta, ja hänen mielestään puheenjohtajan tärkein ominaisuus on kyky kuunnella.

Lempäälän Valotuikut on valtakunnallisen Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistys, ja Valotuikut tarjoaa tukea paikallisille ja lähialueilla asuville mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen. Osa jäsenistä kokoontuu joka tiistai-ilta Ehtookodon käsityötilaan, jossa he keskustelevat ja keksivät monenlaista tekemistä kahvinjuonnin lomassa.

Valotuikkujen tapaamisiin osallistuu yleensä noin 5–10 henkilöä, jotka ovat iältään 35–75-vuotiaita. Yhdistykseen kuuluu yhteensä 40 jäsentä Lempäälästä, Vesilahdelta, Viialasta, Toijalasta ja Tampereelta. Kaikki aktiiviset kävijät ovat joko työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä.

– Kävijöillämme on monenlaisia taustoja. Osa on sairastunut nuorena ja monilla on kokemusta koulukiusaamisesta, Kettunen kertoo.

Valotuikkujen tiistaisissa illanvietoissa vallitsee lempeä yhteenkuuluvuuden tunne ja tapaamisissa nauretaan paljon. Itkeäkin saa totta kai, koska se helpottaa. Kyyneleet kuuluvat ihmisyyteen.

Valotuikkujen tilaisuuksiin voi tulla kuka tahansa ja omista asioistaan saa kertoa sen verran kuin haluaa. Voi vaikka vain istua hiljaa muiden seurassa, jos puhuminen tuntuu hankalalta. Jokaisen henkilökohtaiset asiat jäävät kuitenkin Ehtookodon seinien sisäpuolelle, koska kävijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Kettusen mielestä kuntoutumisen tiellä on tärkeää lähteä välillä pois kotoa. Onnistumisen kokemuksia voi saada esimerkiksi siitä, että käy vuorollaan hakemassa kahvitarpeet ja järjestää illan tietokilpailun Valotuikkujen tapaamista varten.

Valotuikut käyvät illanistujaisten ohella esimerkiksi teatterissa ja saunomassa, ja retkille saa osallistua, vaikkei olisi jäsen. Taina Kettunen toivoo, että uusia jäseniä liittyisi rohkeasti mukaan toimintaan ja hakisi myös hallituksen riveihin.

– Jos mukaan tuleminen jännittää, voi vaikka soittaa minulle etukäteen. Jokainen tulee varmasti toimeen meidän kanssamme. Me olemme mukavaa ja rehellistä porukkaa, hän toteaa.

Tänä vuonna Valotuikkujen tapaamisissa alkaa käydä kerran kuukaudessa vierailija esimerkiksi terveyskeskuksesta tai sosiaalitoimesta. Tarkoituksena on, että vierailija kertoo esimerkiksi saatavilla olevista palveluista. Taina Kettunen muistuttaa, että tiedon hakeminen voi olla monelle mielenterveyskuntoutujalle ja  iäkkäämmälle ihmiselle vaikeaa.

Ehtookodossa toimii myös mielenterveysyksikkö Kunnari, joka tarjoaa päivätoimintaa ja asumispalveluja työikäisille lempääläläisille ja lähikunnissa asuville mielenterveyskuntoutujille. Lue Kunnarin arjesta lisää tästä.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.