Kotouttamisohjelma: maahanmuuttaja kuntalainen siinä missä muutkin

Lempäälän kunnassa laaditun vuosien 2018–20 maahanmuuttajien kotouttamisohjelman lähtökohtana on huomioida kaikki maahanmuuttajat erottelematta, onko kyse perheen, työn, opiskelun tai humanitaarisin syin kuntaan muuttaneista. Ohjelma muistuttaa, että monialaisella yhteistyöllä kunnallisia palveluja tarjottaessa on  hyvä muistaa, että kuntaan rekisteröityneet maahanmuuttajat ovat Lempäälän kuntalaisia, siinä missä kantaväestöön kuuluvatkin.

Vuoden 2016 lopussa Lempäälässä oli yhteensä 504 vieraskielistä henkilöä. Heidän osuutensa kunnan väestöstä oli 2,2 prosenttia. Koko Pirkanmaalla vieraskielisten osuus väestöstä vuoden 2016 lopussa oli 22 953 eli 4,5 prosenttia. Lempäälässä yleisimmät puhutut vieraat kielet ovat venäjä, viro, arabia ja englanti. Yli puolet Lempäälän vieraskielisistä henkilöistä on alle 34-vuotiaita.

Lempäälän  kuntaan on saapunut kiintiöpakolaisia viimeksi joulukuussa vuonna 2016. Lempäälän  kunnalla on Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa sopimus pakolaisten vastaanotosta sekä pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Lempäälän  kuntaan on viimeksi saapunut kiintiöpakolaisia joulukuussa 2016.

Lempäälän perhe- ja sosiaalityön palveluissa työskentelee maahanmuuttajatyötä tekevä sosiaaliohjaaja. Kotoutujien ja kotouttajien kokemusten mukaan omatoimisuuteen oppiminen Lempäälässä on usein hidasta ja avun pyytäminen henkilöityy usein yhteen ihmiseen.

Lempäälän kunta käyttää tulkkaus- ja käännöspalveluja asiakastyössä. Lempäälän maahanmuuttajat käyvät kielikoulutuksissa Tampereella. Kotouttamiskoulutus järjestetään pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena.

 

Vuonna 2011 Lempäälän kunta otti vastaan 22 kiintiöpakolaista. Vuonna 2014 Lempäälän kuntaan saapui 12 kiintiöpakolaista, ja joulukuussa 2016 Lempäälä otti vastaan seitsemän kiintiöpakolaista. Vastaanottoon kuuluu asumisen sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja kulttuuripalveluiden sekä toimeentuloturvan järjestäminen.

ELY-keskus maksaa pakolaisten vastaanotosta kunnalle korvauksia kotouttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Vuonna 2017 laskennalliset korvaukset yli 7-vuotiaasta henkilöstä olivat 2 300 euroa vuodessa ja enintään 7-vuotiaasta henkilöstä 6 845 euroa vuodessa. Korvauksia maksetaan kiintiöpakolaisista neljä vuotta ja oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista kolme vuotta. Kela maksaa pakolaisille toimeentulotukea samoin perustein kuin muullekin väestölle.

Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden lasten ja nuorten kustannukset korvataan täysimääräisesti 18 ikävuoteen saakka, jonka jälkeen voidaan korvata jälkihuollon palveluita 21 ikävuoteen saakka.

Lempäälän kunnan vuokra-asunnoista vastaava Kiinteistö Oy Sirkkavuori asuttaa pakolaiset. tarvittavia asuntoja voidaan vuokrata myös yksityisiltä markkinoilta.

Maahanmuuttajien vuosien 2018–20 kotouttamisohjelman mukaan varhaiskasvatuksessa on tärkeää tukea maahanmuuttajalasten suomen kielen taitojen vahvistumista oman äidinkielen kehittymisen rinnalla. Maahanmuuttajalapset menevät valmistavan luokan jälkeen oman lähialueensa kouluun kuten muutkin suomalaislapset. Maahanmuuttajaoppilaille järjestetään oman uskonnon opetusta, jos samaan uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme.

Kaikki peruskouluikäiset, 7–17-vuotiaat oppilaat, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, ovat oikeutettuja valmistavaan opetukseen, jossa oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.