Lempäälässä vaikeuksia rekrytoida lastensuojeluun

Sari Haapakangas on avannut ovensa Lempäälässä usealle tukilapselle. Lisäksi perheessä on pitkäaikaisia sijoituslapsia. Marjo Taipale toivoo lisää tukiperheitä mukaan toimintaan. Kuva: Katariina Onnela

Lempäälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vuosien 2017–19 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, jonka  tarkoituksena on edistää ja parantaa lempääläläisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja kasvuoloja sekä palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä raskaita lapsi- ja perhekohtaisia lastensuojelutoimia.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan Lempäälässä ei ole pystytty riittävästi panostamaan sosiaalihuollon asiakasperheiden ollut tukemiseen: ”Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on ollut viime vuosina hankalaa pätevien hakijoiden niukkuudesta johtuen. Tämä on valtakunnallinen ilmiö.” Lempäälässä oli 137 lasta lapsiperheiden sosiaalihuollon asiakkuudessa vuonna 2016. Lempäälän lastensuojelutiimissä työskentelee tällä hetkellä viisi lastensuojelun sosiaalityöntekijää, lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja sekä seitsemän sosiaaliohjaajaa.

Vuoden 2017 marraskuun alussa Lempäälän lastensuojelun avohuollon neljällä sosiaalityöntekijällä oli vastuullaan keskimäärin 61 lasta työntekijää kohden. Lempäälä on väkiluvultaan kasvava kunta, mutta lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrä on pysynyt samana vuodesta 2013 lukien.

Lempäälän  lastensuojeluun tuli yhteensä 525 lastensuojeluilmoitusta vuonna 2016. Niiden lisäksi tehtiin 90 yhteydenottoa sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi. Vuonna 2015 lastensuojeluilmoituksia tehtiin 481 ja vuonna 2014 niitä tehtiin 407.

Vuonna 2016 Lempäälän lastensuojeluun saapui yhteensä 24 lastensuojeluilmoitusta lapseen kohdistuneesta pahoinpitelyn epäilystä.

 

Avohuollon sijoitus tehtiin vuonna 2016 Lempäälässä yhteensä yhdeksälle lapselle. Tukihenkilöitä ja -perheitä tarvitaan Lempäälässä koko ajan enemmän. Lempäälässä on pyritty kehittämään tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa kunnan omana toimintana, koska jonot Pelastakaa lapset ry:n tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaan ovat pitkät.

Kiireellisiä sijoituksia tehtiin Lempäälässä vuonna 2016 yhteensä 14 ja vuoden 2017 lokakuun loppuun mennessä yhdeksälle lapselle.  Kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen syinä ovat olleet muun muassa riittämätön vanhemmuus, perheristiriidat, lapsen pahoinpitely, lapsen sosiaalinen sopeutumattomuus, lapsen huumeiden käyttö ja lapsen mielenterveysongelmat.

Jos avohuollon  tukitoimet ja kiireellinen sijoitus eivät riitä, valmistelee kunnan sosiaalityöntekijä lapsen huostaanoton. Lempäälässä tehtiin kahdeksan huostaanottoa vuonna 2016 ja lokakuun loppuun mennessä vuonna 2017 Lempäälässä oli tehty huostaanotto kahdelle lapselle.

 

Vanhempien erot näkyvät Lempäälässä eri auttajatahojen työssä. Lempäälässä lastenvalvoja ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät tekevät käräjäoikeuden pyytämiä olosuhdeselvityksiä huoltoriidoissa. Lempäälässä tehtiin seitsemän olosuhdeselvitystä käräjäoikeudelle vuonna 2016.

Lasten perheneuvolan lastentiimissä hoidettiin 227 alle 12-vuotiaan asioita vuonna 2016. Asiakkaat jonottavat palvelua keskimäärin kolme kuukautta.  Vuonna 2017 perheneuvolan nuorisotiimissä hoidettiin 123 eri nuoren asioita. Nuorten jonotusaika on kevään 2017 aikana pidentynyt pisimmillään 5–6 kuukauteen aiemman  1–2 kuukauden sijaan.

Vuonna 2016 lastensuojelun asiakkuuteen johtaneista syistä lähes 48 prosentilla sisältyi perheristiriidat, lapsen hoidon laiminlyönti sekä vanhempien mielenterveysongelmat.

”Lempäälän ohjaamoon” on keskitetty 15–29-vuotiaiden nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut, etsivä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö. Lempäälän työllisyyspalvelujen alainen ”Starttipaja” on tarkoitettu 16–25-vuotiaille nuorille, jotka eivät ole koulussa, töissä tai muussa palvelussa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.