Kanavan koulun rakennus esitetään purettavaksi

Asemakaavanmuutoksen pohjana on vaihtoehdoista esitys, jossa kanavan koulu purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin kunnan uusi kolmas yläkoulu. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunnanhallitus asettaa nähtäville ja lausuntoja varten Kanavan koulun asemakaavan muutoksen muodossa, jossa Kanavan koulu ei säilyisi, vaan se purettaisiin ja paikalle rakennettaisiin uusi kaksiosainen, syvärunkoinen koulurakennus. Koulurakennukselle ei osoiteta suojelumerkintää.

Kaavanmuutoksen  tarkoituksena on osoittaa Kanavan tontille paikka Lempäälän kolmannelle yläkoululle parantamaan erityisesti kunnan eteläosissa asuvien yläkouluikäisten palvelutarjontaa.

Kunnan  yhdyskuntalautakunta on todennut suojelumerkityn vanha Kanavan koulu purkamisen vähentävän kulttuuriarvoja historiallisesti kerroksellisessa taajamakuvassa. Arvokkaan kanavan kulttuuriympäristön arvoja on sen mukaan kuitenkin huomioitu lisäksi muun muassa kanavanvartijan talolle osoitetulla suojelumerkinnällä. Kunta neuvottelee kanavanvartijan talon hankkimisesta kunnalle yhdessä liikenneviraston kanssa saatavan kuntotutkimuksen pohjalta.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.