Moision kouluun halutaan uudet sisäliikuntatilat

Moision koulua on  laajennettu vuosina 1992, 2003 ja 2010.  Aloitteen allekirjoittaneiden mukaan koulun alkuperäiset laajennussuunnitelmat ovat aina sisältäneet uudet, suuremmat ja tarkoituksenmukaiset sisäliikuntatilat. Tilat on kuitenkin aina poistettu lopullisista suunnitelmista. Kuva: Erkki Koivisto

Valtuutettu Piia Nurmela (kd.) jätti viime Lempäälän  kunnanvaltuuston viime kokouksessa 36 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen, jossa esitetään Moision koululle uusia sisäliikuntatiloja.

– Moision koululla ei ole omaa sisäliikuntatilaa, vaan liikuntatilojen väistötilana palvelee Tampereentien toisella puolella oleva vanha teollisuuskiinteistö. Teollisuuskiinteistössä toimii kaksi liikuntasalia ja pukuhuonetilat. Samassa rakennuksessa on myös kaksi eskariluokkaa.

Moision koulu on oppilasmäärältään Lempäälän suurin. Koulun oppilaaksiottoalueelle on kaavoitettu ja rakennettu uutta asutusta siinä määrin, että viimeisen seitsemän vuoden aikana koulun oppilasmäärä on puolitoistakertaistunut. Koulutiloja on jouduttu useaan otteeseen laajentamaan, mutta tarve liikuteltavien vuokratilojen käytölle ei ole poistanut. Koulun alkuperäiset laajennussuunnitelmat ovat aina sisältäneet uudet, suuremmat ja tarkoituksenmukaiset sisäliikuntatilat. Nämä tilat on kuitenkin aina poistettu lopullisista suunnitelmista.

Moision koulussa on 647 oppilasta. Opetushallituksen ohjeiden mukaan tämänkokoisessa koulussa sisäliikuntatilojen tulisi olla kooltaan vähintään 1 200 neliötä. Moision koulun sisäliikuntatilat ovat kokonaisuudessaan noin 700 m2 eli noin 40 % pienemmät kuin Opetushallituksen vähimmäissuosituksessa.

 

Sen lisäksi, että Moision sisäliikuntatilat ovat liian pienet, on niillä myös useita muita puutteita. Liikuntasalit ovat muodoltaan epäkäytännölliset. Kulkuyhteys koulun ja sisäliikuntatilan välillä on vaarallinen eikä täytä suosituksia. Saattoliikenne- ja pysäköintitilat ovat vaaralliset ja riittämättömät. Tilat eivät ole esteettömät, eikä invatiloja ole lainkaan.

Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet haluavat, että Lempäälän kunta huomioi Moision koulun liikuntahallin liian pienen koon liikuntatiloja koskevassa palveluverkkosuunnitelmassaan sekä ottaa Moision koulun uusien sisäliikuntatilojen tarpeen huomioon Hakkarin liikunta-alueen kehittämistyössä sekä Hakkarin ja Moision koulun välisen alueen kaavoituksessa ja maanhankinnassa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.