Omaisille jäi selostamatta tehostetun palveluasumisen merkitys

Tehostettuun palveluasumiseen siirtymisen päätösprosessi on ollut kaksiosainen. Ensiksi päätettiin siirtymisestä ko. asumiseen noin puoli vuotta sitten ja toisella kertaa päätettiin maksuasioista. On väärin vastata, että asiat on tehty yhteistyössä seniorineuvoston ja omaisten kanssa. Minulla ainakin on yhteistyöstä sitten erilainen käsitys.

Tehostettuun palveluasumiseen siirtymispäätöstä tehtäessä ei seniorineuvostolta pyydetty lausuntoa tai kannanottoa. Seniorineuvosto yhdessä eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajien kanssa oli kylläkin niin aktiivinen, että lähetti valmistelijoille kannanottonsa mm. jaksopaikkojen käytöstä. Toisessa vaiheessa,  maksuista päätettäessä,  lausuntoa ei kysytty. Ja mikäli olen ymmärtänyt  omaisten viestin oikein, ei myöskään heitä kuultu. Nythän keskustelemme juuri tästä toisesta vaiheesta. Se siitä.

Omaisten edustajat sekä seniorineuvosto ovat jättäneet asiasta oikaisuvaatimuksen lautakunnalle Oikaisuvaatimus kohdistetaan seuraaviin asioihin:

Asunnon neliövuokra on liian korkea perustuen siihen, että Himmin huone ei ole normaali vuokrayksiö, ei keittiötä ei edes keittomahdollisuutta, ei parveketta. Vain WC ja suihkutila. Vaikka siivous kuuluukin vuokraan, katsomme, että neliöhinta on liian korkea.

Tilanteessa jolloin toinen puoliso asuu edelleen kodissaan toisen ollessa tehostetun palveluasumisen piirissä, maksujen kohtuullistamispykälää ei ole.

Vuokranmaksua ei pidä panna täytäntöön ennen kuin remontti Himmissä on tehty. Asunnot eivät ole vuokrauskelpoisia tässä tilanteessa.

Maksujen huojentamiseen liittyvää 3 500 euron talletusrajaa pidetään kohtuuttomana. Tämän aikakauden ihmisille on tärkeää, että säästössä on ”arkkuraha” ja kunnialliset maahanpanijaiset mahdollistetaan.

Omaisille ei ole pidetty selostustilaisuutta siitä, mitä tehostettu palveluasuminen käytännössä merkitsee eikä maksujärjestelmän muutoksen perusteista ennen lautakunnan päätöksentekokokousta.

Selostustilaisuuksina ei voitane pitää sitä, mitä lehtien kautta on saatu lukea tai Himmin käytävillä hoitajilta kuultu.

Halusin nämä seikat tuoda julkisuuteen, jotta asiakokonaisuuden focus tulee oikein arvioiduksi.

 

Maikki Hämäläinen-Ylikahri

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.