Siltaonnettomuus USA:ssa herättää kysymyksiä Lempäälän sillasta

Yle uutisoi 16. maaliskuuta, että vastavalmistunut kävelysilta oli romahtanut Floridassa. Ainakin kuu­si ihmistä kuoli onnettomuudessa. Erittäin vilkkaan ajo­väylän ylittävä silta oli rakennettu tek­nii­kalla, joka mah­­dollisti nopean pystytyksen, jotta liiken­nettä ­häirittäisiin mahdollisimman vähän. Sil­ta oli val­­mistettu muualla ja koottu paikalla.

Romahtaneeseen kävelysiltaan oli Ylen mukaan käytetty uudenlaista ABC-tekno­logiaa. ABC tulee sanoista ”accelerated bridge construction” eli nopeutettu sillanraken­nus. Se vä­hen­tää rakentamiseen käytettävää aikaa, sillä sillan osat rakennetaan tehtaassa ja tuodaan valmiina rakennustyömaalle. Näin aiheutetaan vähemmän haittaa liikenteelle ja ympäris­töl­le.

Yle kertoi rakennusalan professorin todenneen, että uuden teknologian asentaminen näin vilkkaalle paikalle on ollut todella riskialtis päätös. Hän oli myös sanonut, että suunnittelufirmalla ei ollut ko­ke­musta vastaavanlaisista hankkeista.

Lempäälän keskustaan ollaan rakentamassa vilkkaan pääradan ylittävää kevyenliikenteen siltaa, joka valmistettaisiin muualla ja nostettaisiin ”kerralla” pääradan päälle. Tässä mielessä on selvä yhte­ys Floridan siltaan, vaikka rakenteissa ja yksityiskohdissa lieneekin suuria eroja.

Toivottavasti kunnan päättäjät huolehtivat, ettei pääradan päällä Lempäälän kes­kustassa suoriteta mi­­tään kokeiluja, vaan varmistetaan, että suunnittelijoilla ja rakentajilla on riittävä kokemus täl­lai­sista hankkeista.

 

Raimo Sirén

kunnallisneuvos

Lempäälä

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.