Aktiivisuusehto jäi Lempäälässä täyttymättä kolmanneksella ja Vesilahdessa neljänneksellä

Puolet Kelan työttömyysturva-asiakkaista täytti aktiivisuusehdon ensimmäisellä 65 päivän tarkastelujaksolla.

Tammi-helmikuussa Kelan 187 400 työttömyysturvaa saavasta henkilöstä 95 084 (50,7 %) on täyttänyt aktiivisuusehdon. Luvussa ovat myös mukana henkilöt, joilta ei edellytetty aktiivisuutta.

Lempäälässä 544 henkilöstä 369 (67,8 %) täytti aktiivisuusmallin ehdot. Heistä 313 oli työllistymistä edistävässä palvelussa tai muussa toiminnassa. 57 henkilöä sai työ- tai yritystoiminnan tuloa. 175 henkilöä (32,2 %) ei täyttänyt aktiivisuusvelvoitetta.

Vesilahdessa aktiivimallin kohdejoukkoon kuuluvista 87 henkilöstä 65 (74,7 %) täytti aktiivisuusehdon. Heistä 53 oli työllistymistä edistävässä tai muussa toiminnassa ja 12 sai työ- tai yritystoiminnan  tuloa. 22 henkilöä (25,3 %) ei täyttänyt aktiivisuusvelvoitetta

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.