”Vaihtovirtaa” purettiin avoimesti Lempäälän lukiolla

Jarmo Lehtisen kiitokset saivat mm. Seppo Pylvänäinen, Merja Sarvala ja Maija Heino. Kuva: Ahti Granat

Lempäälän lukion sisääntuloaula  ja osin muutkin kerrostilat olivat tiheästi kansoitettuina 11. huhtikuuta. Normipäivästä poiketen suurin osa koulusta oli varustautunut avoimiin oviin. Kyse oli pitkällisestä ”Vaihtovirtaa” -projektista, joka näin sai arvoisensa

”Fasilitaattorit” Karita Tanni, Mikael Korkeakoski ja Elmo Rantala. Kuva: Ahti Granat

huipennuksen.

”Vaihtovirtaa” oli alettu muokata Virta-kampuksen omalla kytkentäkaavalla ja erilaisin piuhoin yhteen jo viime vuoden elokuusta alkaen. Koulutyön käynnistyttyä oli lukion ykkös- ja kakkosluokilla otettu vararehtori Jarmo Lehtisen moottoroimana käyttöön ns. tiimiroolitus-malli. Mallin on jo 1980-luvulla lanseerannut amerikkalainen psykologi Meredith Delbin. Hänen mallissaan työelämän tehokkaimmat tiimit muodostuvat yhdeksästä erilaisesta persoonasta. Luokittelusta löytyvät roolit kuten takoja, kokooja, keksijä, tiedustelija, arvioija, asiantuntija, diplomaatti, tekijä ja viimeistelijä. Näillä, sinänsä hyvinkin erilaisilla persoonilla, on tiimin sisällä kullakin antaa oma panoksensa. Positiivisena lopputulemana useat yrityksiä ja yhteisöjäkin vaivaavat ongelmat tuotannossa, markkinoinnissa sekä jopa henkilöstöresurssien käytössä saavat kaikkia osapuolia tyydyttävät ratkaisunsa.

Lukion kahden vuosiluokan noin 250 opiskelijaa suoritti tuon Delbinin persoonallisuustestin. Tämän jälkeen muodostettiin opiskelijoista myöhemmin ao. luokitteluun perustuvia, vähintään viisihenkisiä tiimejä. Projektin organisointiin kuului muutakin eri opettajien tukemaa valmistelua, kuten ”testitiimi” sekä paristakymmenestä opiskelijasta nimetyt ”fasilitaattorit”. Heidän tehtäväkseen tuli luoda toimivia yhteyksiä tiimien ja yritysten sekä yhteisöjen välille.

Hyvänä lähtöapuna fasilitaattorien työlle oli mm. lukion mediaprojekti, jota toteutettiin helmikuun yrittäjätapahtumassa Piippo-keskuksessa. Lukion ja Lempäälän yrittäjien yhteistyöllä oli täten myötäiset perusteet. Näin kertoivat itse fasilitaattoreina toimineet Karita Tanni, Mikael Korkeakoski ja Elmo Rantala. Samoin projektin päävetäjän Jarmo Lehtisen omat some-sivut edistivät yhteydenottoja merkittävästi.

Fasilitaattorit osallistuivat koko ajan myös omiin tiimeihinsä. Nimetyssä roolissaan ja helmikuussa asiantuntijana toimineen Anssi Tuulenmäen kouluttamina kevättalven viikot kuluivat tiiviiseen yhteydenpitoon lukion ulkopuolelle, enimmäkseen välitunneilla ja joskus kotoa. Haastatellut kertoivat yhteyksien sujuneen – hieman kankeahkon totuttelualun jälkeen – varsin hyvin. Sitä todistikin se yli kolmenkymmenen yrityksen ja vajaan kymmenen yhteisön sekä lukion itsensä muodostama projektikohdejoukko, jonka edustus oli avointen ovien päivänä paikalla.

Päätöstilaisuudessa oli valkoinen paita yhteisesti sovittuna lukion projektiin osallistuneiden opiskelijoiden ja joidenkin opettajienkin ”pukukoodina”. Lisäksi jokaiselle mukana olleelle yhteistyökumppanille oli aulaan perustettu presentaatio- eli esittelypisteet. Niiden ääressä tiimin jäsenet kertoivat sekä näyttivät eri esittelymuodoin halukkaille, miten ja mitä kussakin projektissa oli saatu aikaan. Ja paljon oli saatukin siihen nähden, että tiimit olivat vain vasta vajaa viikko aiemmin saaneet itse ensikosketuksen kohteeseensa. Kohteet olivat toki saaneet miettiä omaa pulmaansa tiimin pureskeltavaksi jo hieman kauemmin. Juuri ennen projektin purkua 11. huhtikuuta tiimeillä oli lukiolla pari erittäin tiivistä ”toimistopäivää”. Niissä opiskelijoiden testatut tiimitaidot sekä tuloksenteon valmistelutaidot olivat todella koetuksella. Tosin fasilitaattoreilta ja muiltakin tiimiläisiltä kysyttäessä juuri kukaan ei muistanut enää tarkkaan, mihin Delbinin tiimirooliin itse oli tullut luokitelluksi. Jokainen oli mielestään antanut panoksensa tiimityöhön omana itsenään.

Avointen ovien päätöstilaisuus oli hengeltään paitsi opiskelurutiineista taatusti poikkeava, myös tuloksiltaan ulkopuolista tarkkailijaa innostava. Lelun rehtori Erkki Hytönen jakoi auliisti tunnustusta koko projektille ja sen vetäjälle. Vararehtori Jarmo Lehtinen puolestaan nimesi kiitoksillaan koko pitkän ja loppua kohti tiivistyneen yhteistyön keskeisiä toimijoita. Lavalle kutsuttiin Lempäälän kunnasta yrityskoordinaattori Maija Heino, Tredun toimipistepäällikkö Merja Sarvala sekä liiketaloutta lukiossa opettava Seppo Pylvänäinen. Jarmo Lehtisen kiitokset eivät suinkaan näihin henkilöihin loppuneet, koska projektin eri vaiheissa oli mukana muutakin opettajakuntaa ja avustajia. Aivan lopuksi yrittäjille ojennettiin yhteistyön ruusut ja lähes kolmisataapäinen projektijoukko pääsi yhdessä Lelun ”lauteille”

Loppuun sopii Seppo Pylvänäisen kommentti projektin tuloksista:

– Jos kyseessä olisi ollut yksityisesti palkattujen konsulttifirmojen tekemä kehitystyö, muutamista tiimituloksista olisi hyvinkin voinut laskuttaa kohdetta nelinumeroisella summalla…

 

Teksti: Ahti Granat

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?