Kansanedustajat: Lisäraiteet välille Riihimäki-Tampere

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kansanedustajat esittävät lisäraiteiden suunnittelun  pikaista käynnistämistä. Kuva: Erkki Koivisto

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kansanedustajien vetoavat pääradan ja sen liikennepalvelujen kuntoon. Yhteistapaamisessaan jättämässään kannanotossa 17. huhtikuuta Helsingissä kansanedustajat esittävät, että Suomen on edelleen aktiivisesti edistettävä pääradan saamista osaksi ydinverkkokäytäviä meneillään olevassa Verkkojen Eurooppa -ohjelman välitarkastelussa. Ydinverkkokäytävien pohjoinen laajennus mahdollistaisi EU-rahoituksen saamisen pääradan hankkeille.

Pääradan välityskyvyn parantamiseksi on seuraavaksi viipymättä käynnistettävä lisäraiteiden yleissuunnitelman laatiminen välille Riihimäki-Tampere. Tulossa olevan pääradan perusparannuksen aikana on samalla lisättävä raidekapasiteettia. Lisäksi päärataan tukeutuvat raideliikennepalvelut Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä niin etelän kuin pohjoisen suuntiin tulee turvata.

Kansanedustajat muistuttavat, että päärata on Suomen eniten liikennöity raideyhteys, mutta se ei nykyisellä raidemäärällä päärata ei kykene tarjoamaan tarvittavia junapalveluja. Raidekapasiteettivaje muodostaa pullonkaulan sekä nopean henkilöjunaliikenteen, taajamajunaliikenteen että tavarajunaliikenteen kehittämiselle.

– Pääradan välityskyvyn parantaminen välillä Helsinki-Hämeenlinna-Tampere on edellytys koko Suomen raideliikennepalvelujen parantamiselle kysyntää vastaavaksi, todetaan kannanotossa.

Pääradan vaikutusalue on Suomen kasvavinta ja potentiaalisinta kasvuvyöhykettä niin elinkeinoelämän kuin asumisen ja työssäkäynnin osalta. Noin 60 prosenttia Suomen väestöstä sekä noin 60 prosenttia työpaikoista ja työvoimasta, samoin kuin 60 prosenttia  yritysten liikevaihdosta, ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta sijoittuu pääradan vaikutusalueelle eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Lisäksi päärata palvelee lähes kaikkia Suomen merisatamia ja lähialueen lentoasemia.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.