Lautakunta: Lähivirkistysalueita on Rahoisten asemakaavassa vähän

Lähivirkistysalueiden määrä on Rahoisten asemakaavaehdotuksessa vähäinen, toteaa Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta kunnanhallitukselle antamassaan lausunnossa.

Lähivirkistysalueiden eli VL-alueiden osuutta on hieman lisätty luonnosvaiheesta, mutta osuus on silti lautakunnan mukaan vähäinen verrattuna esimerkiksi Suomelan alueen asemakaavaan, missä erilaisten VL-alueiden osuus on 19,2 prosenttia, kun taas Rahoisten asemakaavaehdotuksessa osuus on 13 prosenttia.

Lautakunta kommentoi myös teiden risteysten yhteneväisyyttä, mutta joiltakin osin se pitää luonnosvaiheessa antamaansa lausuntoa hyvin huomioituna.

Rahoisten alueelle kaavaillaan 37 uutta erillispientalojen tonttia ja 15 uutta asuinpientalojen tonttia.

Asemakaava-alue sijoittuu Suomelan, Savelanmetsänhelmen ja Ämmänhaudanmäen asemakaava-alueiden väliin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.