Toteutuvatko Lempäälässä kohtuus, oikeudenmukaisuus ja vuorovaikutus?

Lempäälän Keskusta on huolissaan vahvistuuko Lempäälässä jatkossa sellainen päätöksenteko, joka kunnioittaa kaikkia kuntalaisia. On tärkeää, että päätöksenteko kunnassa perustuu tulevaisuudessakin vuorovaikutukselle ja avoimuudelle, joita kunnan uusi strategia ja muun muassa valiokuntamalli korostavat.

Julkisuudessa on eri puolilta näkynyt huolestuttavasti kuntalaisten ongelmia vuorovaikutuksessa kunnan kanssa sekä viestiä tiedotuksen ja keskustelumahdollisuuksien vähäisyydestä ennen lopullista päätöksentekoa. Asioissa on aina kaksi puolta, ja ikäviäkin päätöksiä pitää tehdä, kunhan ne kestävät avoimen keskustelun perusteluineen. Jos kuntalaisista tuntuu, että heidän kanssaan ei aidosti keskustella tai neuvotella, se täytyy ottaa vakavasti ja pyrkiä parempaan yhdessä vuoropuhelun kautta.

Aito osallisuus edellyttää sitä, että pääsääntöisesti on avoimesti tiedossa, millaisella linjalla, missä asioissa ja milloin valmistelua tehdään. Kuntalaisten ja luottamushenkilöiden aidot vaikutusmahdollisuudet ovat parhaiten olemassa päätöksenteon alkuvaiheessa. Päätöksenteon jälkeinen tiedotus ja keskustelu ei ole osallisuutta tai vuorovaikutteista demokratiaa.

Lempäälässä asumisen tulee tukea turvallisuudentunnetta ja oikeutta tuntea olevansa osa yhteisöä. Ihmisen on voitava luottaa siihen, että kunta kohtelee myös häntä arvokkaana kuntalaisena, kunnioittaa hänen itsemääräämisoikeuttaan olipa hän ikäihminen, kunnan työntekijä, huolestunut äiti, maanomistaja tai luottamushenkilö. Kotikunta ei vie kotia, mutta antaa ihmiselle tukea ja turvaa omien voimien loppuessa. Sitä varten kunta saa häneltäkin kohtuullisen oman osuuden vastineeksi yhteiseen kassaan.

Turvallinen palvelu ei voi maksaa ihmiselle enempää, kuin hänellä on tuloja, tulotasosta riippumatta. Lempäälä ei voi muuttua kunnaksi, joka ottaa veronmaksajiltaan enemmän kuin he kykenevät antamaan tai hamuaa osansa sijasta kaikkea sen enempää verojen, maksujen, kuin kaupankäynninkään kautta. Kunnan kokonaisetua toteutetaan kuntalaisen ja kunnan etujen tasapainon kautta.

 

Lempäälän Keskusta

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.