Kuntakeskustan osayleiskaavassa kahta eri suojelumerkintää

Tietokirjailija ja kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Juha Kuisma kirjoittaa (L-VS 30.5.) Lempäälän kuntakeskustan rakentumisesta ja toteaa noin seitsemän vuotta sitten hyväksytyn osa­yleiskaavan suojelumerkinnöistä seuraavasti: ”Tuolloin pohdittiin myös sitä, mitkä historialliset ra­kennukset kannattaisi suojella. Suojeltavia olivat mm. Vanha Asema, Manttaalitalo, ns. Tenkasen mylly. Yllättäen suojeltavien listalle tulivat myös pikku sr-merkinnällä seurakuntatalo ja vanha lu­kio. Pikku sr-merkintä tarkoitti, että niiden suojelutarve arvioidaan asemakaavoituksen yhteydessä.”

Kuisman tekstiä suojelumerkinnöistä on aihetta tarkentaa. Niitä pikku sr-merkintöjä on kahdenlai­sia. Merkinnällä sr-1 on osoitettu kulttuurihistoriallisin, rakennustaiteellisin tai maisemallisin perus­tein suojeltava rakennus, mikä tulee säilyttää. Rakennuksen suojelun toteuttamistapa ratkaistaan asemakaavoituksella. Kuisman mainitsemista rakennuksista tähän ryhmään kuuluvat Manttaalitalo ja seurakuntatalo.

Kevyemmällä suojelumerkinnällä sr-2 on Kuisman mainitsemista rakennuksista merkitty Tenkasen mylly ja vanha lukio. Niiden rakennusten suojelutarve tarkistetaan asemakaavoituksen yhteydessä. Tenkasen myllyn kunta suojeli vuonna 2016 hyväksytyssä asemakaavassa. Merkintöjen oleellinen ero on, että sr-1 on suojeltu ja suojelun toteuttamistapa ratkaistaan asemakaavoituksella, kun sr-2:ssa suojelutarve tarkistetaan asemakaavoituksessa.

Seurakuntatalo ei tullut suojeltavien rakennusten joukkoon millään tavalla yllättäen, sillä seurakun­tatalo on suojeltu myös voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1979. Siinä suojelumerkinnän määrittely kuuluu seuraavasti: ”Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. Raken­nus­ta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julki­sivujen, vesikattojen tai porras­huo­neiden taiteellista tai historiallista arvoa.”

Kuisman mainitsema vanha rautatieasema on osayleiskaavassa suojeltu merkinnällä akv, millä tar­koitetaan valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

 

Raimo Sirén

kunnallisneuvos

Lempäälä

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.