Lasten osallisuus tärkeää aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Uusi viranhaltija Petteri Väkiparta sanoo ensitöikseen tutustuneensa Lempäälään. Hän on pitänyt näkemästään niin, että voisi harkita muuttoa paikkakunnalle. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan johtajana uudessa virassa lasten palveluiden palvelupäällikkönä on aloittanut sosionomi (ylempi AMK) Petteri Väkiparta, 38. Uusi viranhaltija edustaa Lempäälän kunnan uudessa yhteisöpalvelujen sivistyksen palvelualueessa organisaatiota, joka vannoo kuntalaisten osallisuuden ja kumppanuuden tukemiseen. Yhteisöpalvelut sisältyvät sivistyksen palvelualueeseen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta sijoittuu lasten vapaa-aikaan kouluajan ulkopuolelle. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän.

Väkiparran mukaan aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa oivat mahdollisuudet yksilölliseen kasvuun.

– Toiminnalla tavoitellaan lasten yksinäisyyden ja syrjäytymisriskin vähentämistä sekä sosiaalisten taitojen ja omien taipumusten tukemista. Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee tosi hyvin koulupäivää ja koulupolkuakin kokonaisuutena.

Väkiparta korostaa, että aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan Lempäälän kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa, joka perustuu valtakunnalliseen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin.

– Yksi asia jota aion työssäni painottaa, on lasten osallisuus. Toimintasuunnitelmaan perustuen lapset itse osallistuvat toiminnan suunnitteluun, joten he myös sitoutuvat siihen. Toiminnan suunnittelussa on ehdottomasti otettava huomioon lasten toiveet, Väkiparta tähdentää.

– Siten lapset tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi aivan samoin kuin silloin, kun kunnassa pitää tehdä lapsivaikutusten arviointi lapsia koskevan merkittävän päätöksenteon yhteydessä, sanoo Väkiparta mainiten, että esimerkiksi Nokialla on nuorisovaltuuston lisäksi jo toiminnassa nuorimman ikäluokan lapsiparlamentti.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan lisäksi Väkiparta osallistuu lasten ja perhepalveluiden muutosohjelmaan liittyvään kehittämistyöhön sekä vastaa lasten harrastustoiminnan toteuttamisesta.

– Jokaiselle lapselle pitäisi löytyä mielekäs harrastus, eikä se tarkoita ainoastaan organisoitua toimintaa vaikkapa jossain urheiluseurassa, vaan harrastus voi myös olla yhtä hyvin myös omaehtoista toimintaa.

Lapsen aloittaessa maksuttoman esikoulun esiopetuksen aika on neljä tuntia päivässä. Suuri osa esikoululaisista tarvitsee kuitenkin esiopetuksen lisäksi hoitoa pidemmäksi aikaa, koska heidän vanhempansa ovat vielä työssä tai opiskelemassa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on osallistujille vapaaehtoista ja maksullista. eikä toiminnassa oleville oppilaille järjestetä koulukuljetuksia.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu eskarilaisille sekä 1.- ja 2.-luokkaisille. Lempäälän kunta on tuottanut palvelua nykymuotoisena 1.- ja 2.-luokkalaisille vuodesta 2004, vuodesta 2008 lähtien myös eskareille ja se on saanut hyvän vastaanoton. Viime syksynä yhteensä 723 lasta aloitti aamu- ja iltapäivätoiminnan. Se on 60 prosenttia koko ikäryhmästä. Eskarilaisten ikäluokasta mukana on 78 prosenttia kaikista lapsista, ekaluokkalaisistakin vielä 66 prosenttia, mutta tokaluokkalaisista enää 35 prosenttia. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ovat koko koulupolkunsa ajan myös erityisen tuen piirissä olevat oppilaat.

 

1.- ja 2.-luokkalaisten huoltajat sitoutuvat toimintaan lukukaudeksi kerrallaan. Esikoululaisten huoltajat voivat irtisanoa paikan kahden viikon irtisanomisajalla.

– Lempäälän kunta järjestää itse omana palvelunaan aamu- ja iltapäivätoimintaa. Ohjaajia on riittävä määrä. Käytännössä lapsia on 11–14 ohjaajaa kohden. Pienissä kouluissa lapsia voi olla vähemmän ohjaajaa kohden.

Petteri Väkiparta toimii Lempäälän kunnan entisen vapaa-aikajohtajan, nykyisen yhteisöpalvelupäällikkö  Erkki Häklin alaisuudessa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorien esimiehenä sekä ryhmissä toimivien noin 70 ohjaajan hallinnollisena esimiehenä.

Tällä hetkellä aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelua tuotetaan Lempäälässä kaikilla kouluilla pois lukien suljettu Nurmen koulu, jonka oppilaat ovat Lempoisten koululla. Palvelua tuotetaan arkisin kello 7.00–17.00.

Aamu- ja iltapäivätoiminta hyödyntää pääsääntöisesti koulujen tiloja, koululuokkia ja piha-alueita. Jos koulun läheisyydessä on nuorisotalo tai liikuntahalli, toimintaa voidaan järjestää myös siellä.

– Aamu- ja iltapäivässä ei ole niin selkeätä rakennetta kuin koulupäivässä. Aamu- ja iltapäivätoiminta saattaa sisältää liikunta- ja leikkihetkiä, läksyjen tekoa,  mitä vain, mitä on mahdollista tehdä: askarrella, metsäretkiä, ympäristöön tutustumista, Väkiparta luettelee.

 

Pirkkalassa puolisonsa kanssa asuva Petteri Väkiparta on aiemmin toiminut Nokialla lastentarhanopettajana, päiväkotien varajohtajana ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nokian yhdistyksen avoimen päiväkoti- ja iltapäiväkerhotoiminnan johtajana sekä työskennellyt Akaassa yksityisessä, liikuntapainotteisessa päiväkodissa.

Väkiparta valmistui sosionomiksi vuonna 2005 saaden lastentarhanopettajan pätevyyden. Ylemmän AMK-sosionomin tutkinnon hän suoritti 2013. Koko työuransa ajan Petteri Väkiparta on opiskellut lisää, esimerkiksi seikkailukasvatusta Tredussa vuonna 2016. Hän on suorittanut myös kasvatustieteiden perusteet ammatillista opettajakorkeakoulua varten, jossa opiskelun Väkiparta aloittaa syksyllä.

 

Mies oli omien sanojensa mukaan liikunnan vihaaja kolmekymppiseksi asti. Nyt tilanne on perin juurin toinen. Kaikki alkoi, kun kaveri kysyi, lähdetäänkö juoksemaan maraton ja treenataan sitä varten vuosi.

– Ymmärsin silloin liikunnan  merkityksen, sanoo aikuisiällä myös maantie- ja työmatkapyöräilyn löytänyt Väkiparta.

Ensimmäisen maraton taittui Tukholmassa vuonna 2012. Nyt Väkiparralla on niitä takanaan täysi tusina, ja seuraavaksi hän juoksee maratonmatkan ensi syksynä Turussa. Sitä ennen hän osallistuu Pirkan yöpyöräilyn 134 kilometrin lenkille.

– Mitään aikatavoitetta tai ennätysten rikkomisen tarvetta minulla ei ole. Enemmän minua palkitsee se tieto kehossa, että pystyn juoksemaan maratonin.

Vastapainona työlleen Petteri Väkiparta viihdyttää vapaa-ajallaan tuttaviaan tiskijukkana. Hän myös liikkuu paljon luonnossa, sienestää ja kalastelee. Siihen tarjoaa mahdollisuuden tänä keväänä ostettu mökki Virroilla. Seikkailukasvattajaksi kouluttautunut Väkiparta saunoo kerran viikossa Rajaportin saunassa ja kerran vuodessa kaveriporukassa Tallinnassa.

Ensi syksynä hän vetää Pirkan opistolla kaksi lauantain kestävää kurssia: koko perheen onkikurssin Pirkkalassa ja ”Eräkurmee”-nuotioruokailun kurssin Lempäälässä.

Muutokset Väkiparran elämässä jatkuvat tulevana syksynä. Silloin perheeseen odotetaan esikoista syntyväksi.

 

Lempäälän kunnan yhteisöpalvelut  1.5.2018 alkaen

Aktiviteetti- ja elämyspalvelut:

nuorisopalvelut

liikuntapalvelut

ikäihmisten aktiviteetit

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

 

Kumppanuus- ja tapahtumapalvelut:

kirjastopalvelut

kulttuuripalvelut

tapahtumapalvelut

tilat ja alueet

 

Lasten palvelut:

koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

LAPE-palvelut

harrastuspalvelut

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.