Pysyykö Nysse tiellä

Kuten Jouko Jarva jo aiemmin kirjoitti, Rautialantien vaikutusalueelle asuvien ihmisten mieliä on järkyttänyt tieto linja-autoliikenteen siirtämisestä Vesilahdentielle. Kuntalaki velvoittaa luottamushenkilöitä ja virkamiehiä edistämään toimissaan kuntalaisten parasta ja nyt voimme kysyä, kenen parasta kunnanhallituksen 15.1. tekemä päätös edistää.  Miten kunnanhallitus,  esittelijä ja lausunnonantajana sivistystoimi puntaroi  asian vaikutuksia kuntalaisten elämään? Tässä tapauksessa kyse ei ole edes kunnan rahojen säästämisestä.

Päätös perustui ilmeisesti ainoastaan Tampereen seudun joukkoliikenteen antamiin tietoihin, joita voidaan tulkita monella tavalla. Heidän mukaansa  tiellä on sattunut useita liikenneonnettomuuksia. Pelastuslaitoksen tilastoissa ei kuitenkaan  ilmeisesti näy ainuttakaan eikä tienvarren asukkaillakaan ole niistä havaintoja. Käyttäjätilastokin saadaan näyttämään huonolta, sillä suuri osa  vuorokauden aikana liikennöivistä autoista kulkee valitettavasti täysin tyhjänä, kuten ikkunasta katsoessani toistuvasti huomaan. Koululaisten vanhemmille riittäisikin se, että lapset pääsisivät aamulla kouluun ja iltapäivällä sieltä kotiin. Muut vuorot  voitaisiin ajaa asfalttitietä pitkin tai vaikka tarvittaessa lopettaa.

Hölmöläisen touhulta tuntuu se, että linja-auto ajaisi edestakaisin Rautialantien 2½ kilometrin asfalttiosuuden, kun matka terveyskeskukselta Suomelaan on asfalttitietä  pitkin puoli kilometriä pidempi . Vaikka ajaisi koko matkan 40 km/h, niin soratie on jopa vähän nopeampi .

Ihan nuhteitta ei pääse Ely-keskuskaan tienhoidon suhteen.  Olemme fiksusti ajatelleet, että riittää, kun yksi ilmoittaa tiessä olevista ongelmista, mutta he ilmeisesti ryhtyvät toimenpiteisiin vasta, kun ilmoituksia on paljon.  Ely-keskuksen mukaan kunta ei ole ollut huolissaan tien kunnosta. Linja-autot ovat kuitenkin liikennöineet Rautialantietä 60-luvulta lähtien ja on se mielestäni ihan liikennöitävässä kunnossa, kunhan muistaa liikenteessä muutenkin tarpeellisen varovaisuuden.

Alueen ihmiset ovat olleet asian tiimoilta yhteydessä viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin ja erilaisia ehdotuksia on ilmassa, mutta selkeät kannanotot   toimenpiteistä puuttuvat ja ovat osin ristiriitaisia. Kukaan ei kai kuitenkaan kuvittele, että kahdeksanvuotiaat  lähtevät ennen seitsemää talvipimeässä kävelemään kohti koulua 4,9 km , kun opetus  Kirkonkylän  koulussa vielä alkaa  tämän uuden koulukuljetuskilpailutuksen takia jo 8.00.

Kohta alkaa viranhaltijoillakin kesäloma-aika ja jotta ei jäätäisi syksyyn asti  ”Kattellaan ny”-tilaan, pyydänkin hallintojohtaja Hutkoa ja sivistysjohtaja Seppästä ihan lehden palstalla vastaamaan muutamaan kysymykseen.

  1. Onko kunta aloittanut/aloittamassa toimenpiteitä linja-autoliikenteen palauttamiseksi edes osittain Rautialantien soraosuudelle?
  2. Onko kunnalla mahdollisesti muita suunnitelmia alueen koululaisten koulumatkan turvaamiseksi?

Kunta yrittää kovasti luoda imagoa vetovoimaisena, lapsiperheille sopivana kuntana. Valitettavasti tällaiset päätökset rapauttavat tätä mainetta yhtä paljon kun Aamulehden lauantaina julkaisema tilasto, jossa Vesilahti on pudonnut häntäpäähän oppilaskohtaisissa peruskoulukustannuksissa. Uusia asukkaita tarvitaan, mutta vanhojakaan ei ole syytä unohtaa.

Anja Kauppila

 

Vastine yleisönosastokirjoitukseen liittyen linjan 55 reittimuutokseen

Tampereen seudun joukkoliikenne pyysi Vesilahden kunnalta lausuntoa 23.1.2018 mennessä linjan 55 reittimuutoksesta Rautialantiellä. Reittimuutoksen perusteena oli se, että linja 55 on kärsinyt peruuntuneista vuoroista ja myöhästymisistä tien kunnon ja heikosti hoidetun tienpidon vuoksi erityisesti talviaikaan. Erityisen haasteen liikennöitsijän mukaan on tuonut liukkaalla säällä Rautialantien lopussa oleva S-mutka ja sen jälkeinen alamäessä oleva STOP-merkillä varustettu risteys. Tämä on johtanut siihen, ettei asiakkaita ole pystytty palvelemaan turvallisesti ja aikataulua noudattaen. Lausuntopyynnössä todettiin myös, että Rautialantien Suomelan pysäkiltä nousee alle yksi (keskimäärin 0,6) matkustajaa päivittäin bussin kyytiin ja Rautialan pysäkiltä noin 1,4 matkustajaa päivittäin.

Vesilahden kunnanhallitus antoi lausunnon 15.1.2018 kokouksessaan ja totesi, että reittimuutos voidaan toteuttaa. Tampereen joukkoliikennelautakunta teki reittimuutoksesta päätöksen 21.3.2018.

Alla ovat vastaukset yleisönosastokirjoituksessa esitettyihin kysymyksiin.

  1. YLEn haastattelussa 1.6.2018 Pirkanmaan ELY-keskuksen tienpidon asiantuntija Tomi Alho totesi, että ELY-keskuksen tienpidossa kärsitään rahapulasta, mutta erityisesti joukkoliikennettä palvelevista teistä pyritään huolehtimaan, jos se suinkin on mahdollista. Alhon mukaan Rautialantiellä on jo tehty kunnostustoimia ja myös muuta kunnossapitoa parannetaan. Lisäksi Alho totesi, että ”olemme päättäneet ottaa tienpätkällä olevat jyrkät mutkat ja mäet niin sanotuiksi täsmähoitokohteiksi”. Välittömästi tämän haastattelun jälkeen Tomi Alholle lähetettiin kunnasta tiedustelu näiden toimenpiteiden aikataulusta. 8.6. mennessä vastausta ei ole saatu.

Asiasta on keskusteltu Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa ja heidän näkemyksen mukaan linja 55 voi palata Rautialantien soratieosuudelle, jos tie peruskunnostetaan ja sen talviajan kunnossapitotasoa parannetaan. Tavoitteena pitää olla, että vuoroja ei jää ajamatta tien huonon kunnossapidon vuoksi.

Matkustajatilastojen mukaan enimmilläänkin talviarkipäivänä Rautialantien soratieosuudelta on ollut 4 lähtevää matkaa vuorokaudessa.

  1. Koulukuljetukset on kilpailutettu kevään 2018 aikana ja päätös on tehty kunnanhallituksessa 21.5.2018. Reitteihin on tullut paljon muutoksia. Tällä hetkellä suunnitellaan kuinka reittejä tullaan syksyllä ajamaan. Valittujen liikennöitsijöiden kanssa on sovittu, että koulukyyteihin voidaan ottaa muitakin kuin koulukuljetusoikeuden omaavia oppilaita, jos kyyteihin mahtuu. Tämä koskisi Vesilahden kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaita, joilla ei ole oikeutta koulukuljetukseen.

Oikeus koulukuljetukseen on 0-1- luokkalaisilla, kun koulumatka on yli 3 km ja 2-9- luokkalaisilla, kun koulumatka on yli 5 km. Sivistyslautakunnassa on keväällä 2018 määritelty vaaralliseksi luokitellut tiet, joiden perusteella myös voidaan myöntää oppilaille koulukyyti.

Kun lopulliset reitit on suunniteltu valittujen koulukuljetusliikennöitsijöiden kanssa, nähdään oppilasmäärät reiteittäin / autoittain. Tämän jälkeen liikennöitsijät voivat tarjota ylimääräisiä paikkoja muille oppilaille. Näiden paikkojen hinta määräytyy erillisen neuvottelun tuloksena. Asiasta tiedotetaan kaikkia kunnan huoltajia viimeistään elokuussa Wilman kautta.

Minna Hutko, hallintojohtaja
Mika Seppänen, sivistysjohtaja

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?