Vastaus yleisönosastokirjoitukseen liittyen linjan 55 reittimuutokseen

Tampereen seudun joukkoliikenne pyysi Vesilahden kunnalta lausuntoa 23.1.2018 mennessä linjan 55 reittimuutoksesta Rautialantiellä. Reittimuutoksen perusteena oli se, että linja 55 on kärsinyt peruuntuneista vuoroista ja myöhästymisistä tien kunnon ja heikosti hoidetun tienpidon vuoksi erityisesti talviaikaan. Erityisen haasteen liikennöitsijän mukaan on tuonut liukkaalla säällä Rautialantien lopussa oleva S-mutka ja sen jälkeinen alamäessä oleva STOP-merkillä varustettu risteys. Tämä on johtanut siihen, ettei asiakkaita ole pystytty palvelemaan turvallisesti ja aikataulua noudattaen. Lausuntopyynnössä todettiin myös, että Rautialantien Suomelan pysäkiltä nousee alle yksi (keskimäärin 0,6) matkustajaa päivittäin bussin kyytiin ja Rautialan pysäkiltä noin 1,4 matkustajaa päivittäin.

Vesilahden kunnanhallitus antoi lausunnon 15.1.2018 kokouksessaan ja totesi, että reittimuutos voidaan toteuttaa. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta teki reittimuutoksesta päätöksen 21.3.2018.

Alla ovat vastaukset yleisönosastokirjoituksessa esitettyihin kysymyksiin.

1: YLE:n haastattelussa 1.6.2018 Pirkanmaan ELY-keskuksen tienpidon asiantuntija Tomi Alho totesi, että ELY-keskuksen tienpidossa kärsitään rahapulasta, mutta erityisesti joukkoliikennettä palvelevista teistä pyritään huolehtimaan, jos se suinkin on mahdollista. Alhon mukaan Rautialantiellä on jo tehty kunnostustoimia ja myös muuta kunnossapitoa parannetaan. Lisäksi Alho totesi, että ”olemme päättäneet ottaa tienpätkällä olevat jyrkät mutkat ja mäet niin sanotuiksi täsmähoitokohteiksi”. Välittömästi tämän haastattelun jälkeen Tomi Alholle lähetettiin kunnasta tiedustelu näiden toimenpiteiden aikataulusta. 8.6. mennessä vastausta ei ole saatu.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsen Miia Rajala oli yhteydessä Elyyn joukkoliikennelautakunnan kokouspäivänä 30.5. Hän sai ennen lautakunnan kokousta vastauksen, ettei Rautialantien hoitoluokitusta ole nostettu.

Asiasta on keskusteltu Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa ja heidän näkemyksen mukaan linja 55 voi palata Rautialantien soratieosuudelle, jos tie peruskunnostetaan ja sen talviajan kunnossapitotasoa parannetaan. Tavoitteena pitää olla, että vuoroja ei jää ajamatta tien huonon kunnossapidon vuoksi.

Matkustajatilastojen mukaan enimmilläänkin talviarkipäivänä Rautialantien soratieosuudelta on ollut 4 lähtevää matkaa vuorokaudessa.

2. Koulukuljetukset on kilpailutettu kevään 2018 aikana ja päätös on tehty kunnanhallituksessa 21.5.2018. Reitteihin on tullut paljon muutoksia. Tällä hetkellä suunnitellaan, kuinka reittejä tullaan syksyllä ajamaan. Valittujen liikennöitsijöiden kanssa on sovittu, että koulukyyteihin voidaan ottaa muitakin kuin koulukuljetusoikeuden omaavia oppilaita, jos kyyteihin mahtuu. Tämä koskisi Vesilahden kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaita, joilla ei ole oikeutta koulukuljetukseen.

Oikeus koulukuljetukseen on 0–1-luokkalaisilla, kun koulumatka on yli kolme kilometriä ja 2–9-luokkalaisilla, kun koulumatka on yli viisi kilometriä. Sivistyslautakunnassa on keväällä 2018 määritelty vaaralliseksi luokitellut tiet, joiden perusteella myös voidaan myöntää oppilaille koulukyyti.

Kun lopulliset reitit on suunniteltu valittujen koulukuljetusliikennöitsijöiden kanssa, nähdään oppilasmäärät reiteittäin/autoittain. Tämän jälkeen liikennöitsijät voivat tarjota ylimääräisiä paikkoja muille oppilaille. Näiden paikkojen hinta määräytyy erillisen neuvottelun tuloksena. Asiasta tiedotetaan kaikkia kunnan huoltajia viimeistään elokuussa Wilman kautta.

 

Minna Hutko, hallintojohtaja

Mika Seppänen, sivistysjohtaja

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.