Lietetyhjennys tilataan yhdestä osoitteesta

Jätevesilietteen tyhjennykset on tilattava Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kautta. Kuva: Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Lempäälän ja Vesilahden alueella siirryttiin vuoden 2017 alussa jätevesilietteen kunnalliseen kuljetukseen. Käytännössä se tarkoittaa, että nyt viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset tilataan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä.

Uudistunut käytäntö on ollut kuntalaisille vielä jossain määrin epäselvä.

– Jätehuoltoviranomainen on saanut kuntalaisilta asiasta paljon yhteydenottoja, vahvistaa jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi Tampereen kaupungilta.

Suoniemen mukaan yksi suurimpia epätietoisuuden aiheita on ollut, etteivät kuntalaiset tiedä varmuudella, kuka saa tyhjentää kaivoja ja kuka ei. Tyhjennykset on totuttu tilaamaan tietyltä toimijalta, kun nyt se tehdään Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä.

– Kaivoja saa tyhjentää vain Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa sopimuksen tehnyt urakoitsija. Urakoitsijat on valittu kilpailutuksen kautta, Suoniemi kertoo.

Määräysten mukaan WC-vesiä sisältävät sakokaivot ja laitepuhdistamoiden lietetilat tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Vaatimus koskee myös kesämökkejä. Pelkästään harmaavesilietteitä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa.

Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä määritellään kaivotyyppien tyhjennysvälit ja se riippuu, millaista lietettä niissä on.

– Huolehtimalla lietteiden säännöllisestä ja riittävän usein tehdystä tyhjennyksestä saadaan maksimoitua jätevesijärjestelmän käyttöikä. Esimerkiksi maasuodattamo ja maahanimeyttämö tukkiutuu ja menettää toimintakuntonsa, jos lietettä pääsee karkaamaan kenttään. Siinä vaiheessa, jos saostussäiliön kolmannessa osassa alkaa olla pinnassa lietettä, on aika tilata viimeistään tyhjennys, ympäristötarkastaja Sari Sassi Lempäälän ja Vesilahden ympäristövalvonnasta toteaa.

 

Tyhjennyshinnat ovat myös nostattaneet keskustelua. Toisille muutos on tiennyt hinnannousua, mutta Jani Suoniemen mukaan on niitäkin, jotka saavat tyhjennykset aiempaa edullisemmin.

– Hinnat perustuvat vesilaitosten taksoihin ja laitokset päättävät itse taksansa. Hintojen täytyy olla tietynsuuruiset, että ne kattavat kustannukset, siksi esimerkiksi pienen kunnan pienellä vesilaitoksella taksat voivat olla korkeammat.

– Alueellinen jätehuoltolautakunta on huomannut, että hinnoissa on vaihtelua. Tavoite on, että maksuja pystyttäisiin jossain vaiheessa tasaamaan niin, että ne olisivat tasapuolisemmat, Suoniemi toteaa.

Jätemaksu koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta sekä mahdollisista lisätöistä ja kiinteistökohtaisista lisistä. Lietteen kuljetusmaksu on sama kaikissa pirkanmaalaiskunnissa Nokiaa lukuun ottamatta.

 

Muutamissa poikkeuksissa lietteiden omatoiminen käsittely on mahdollista. Esimerkiksi vähäisesti varustelluilla kesämökeillä saostussäiliön tyhjennyksen voi hoitaa itse, mutta tällöinkin on tehtävä kirjallinen ilmoitus alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle.

– Lempäälässä ja Vesilahdessa on paljon pieniä, vähäisesti varusteltuja kesämökkejä, joissa käsitiskivedet tai padassa lämmitettävät pesuvedet imeytetään pienen saostussäiliön kautta maastoon. Tällaisen pieneen saostussäiliöön tulevan kiintoaineksen tai rasvapitoisen aineksen voi poistaa ja laittaa sen lehtikompostoriin, Sassi mainitsee.

– Tästäkin täytyy ja kannattaa tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, jotta jätehuoltoviranomainen saa tiedon, että kiinteistölle ei tarvita Pirkanmaan Jätehuollon säiliöautotyhjennystä. Eihän isolla autolla moneen mökkipihaan edes pääsekään, Sari Sassi toteaa.

 

Lempäälän ja Vesilahden alueella on käynnissä lietekaivojen tyhjennysten seuranta. Tiedote jätevesien seurannasta on jo lähetetty vesilahtelaiskiinteistöille, jotka eivät kuulu viemäriverkkoon ja jotka eivät ole jätehuoltoviranomaisen tietojen mukaan tyhjentäneet kaivoa vuoden 2017 aikana.

Lähiaikoina myös osa lempääläläisistä kiinteistönomistajista saa alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta kirjeen, jossa on tarkempaa tietoa lietesäiliöiden tyhjennysvelvoitteesta.

 

 

Taustaa:

Kuntien yhteinen alueellinen jätehuoltojaosto teki vuonna 2013 päätöksen siirtymisestä kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen.

Lietteen tyhjennysvelvoite ja -käytäntö perustuvat jätelakiin ja kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin. Tyhjennysvelvoite koskee kotitalouksia, joilla on oma lietesäiliö ja joita ei ole liitetty kunnan tai vesiosuuskunnan viemäriverkostoon.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset, maatalousviranomaiset ja ELY-keskus valvovat jätelain noudattamista. Heillä on mahdollisuus myös sanktioihin.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?