Uusi matkapakettilaki sitoo yhä useampaa matkanjärjestäjää

Matkanjärjestämisen ehdot muuttuvat uuden lain myötä siten, että esimerkiksi yön yli kestävän matkan järjestävä yhdistys saatetaan jatkossa katsoa vakuusvelvolliseksi matkanjärjestäjäksi.

Valmismatkan käsitettä laajennetaan, jolloin lain velvoitteiden piiriin tulee muitakin toimijoita kuin matkatoimistoja.

Heinäkuun alussa tulee voimaan uusi EU-direktiiviin perustuva matkapakettilaki, joka poikkeaa suurelta osin aikaisemmasta valmismatkalaista. Lain tarkoitus on erityisesti velvoittaa yhä useampi matkanjärjestäjä asettamaan vakuuksia, joilla turvataan matkan ostajan asemaa. Vakuuksia asetetaan siltä varalta, että etukäteen maksetun matkan järjestäjä joutuu konkurssiin ennen asiakkaiden matkan toteutumista tai kesken matkan.

Lakimuutokset vaikuttavat kaikkiin matkailuyrityksiin, jotka ovat aiemminkin myyneet valmismatkoja. Lisäksi laki alkaa velvoittaa yhä useampia muita toimijoita, sillä valmismatkan käsitettä laajennetaan. Laki koskee matkoja, joista on peritty rahaa etukäteen ja jotka kestävät yli 24 tuntia.

Lakimuutosten myötä valmismatkojen järjestäjinä ei enää jatkossa pidetä vain matkatoimistoja. Matkapaketin tarjoajaksi voidaan lukea esimerkiksi yhdistys, joka järjestää jäsenilleen ja muille osallistujille maksullisen matkan yhdistelemällä useita ostettuja matkapalveluita, kuten bussikuljetuksen, ravintolaruokailun ja yöpymisen hotellissa tai vaikkapa teatterilipun. Heinäkuun alusta alkaen yhdistyksestä tulee vakuusvelvollinen matkanjärjestäjä, jos se ostaa matkan eri palvelut yrittäjiltä ja myy sitten matkakokonaisuutta jäsenilleen. Tämä johtuu siitä, että yhdistyksen katsotaan myyneen osallistujille matkapaketin.

Sama koskee ketä tahansa, joka myy yksityishenkilöille matkan yhdistämällä useita palveluita. Lempäälän kunnan matkailuasioita edistävän Lempäälän Kehityksen yhteysjohtajan Elina Kiven mukaan olennaista on se, kuka toimii matkan myyjänä.

– Yhdistys välttyy uusilta velvollisuuksilta siten, että se ei itse rahasta matkaa jäseniltään, vaan antaa matkan myymisen toimeksi erilliselle matkailuyritykselle. Silloin matkaan liittyvistä velvoitteista vastaa matkailuyritys eikä yhdistys itse, Kivi selittää.

Matkapaketin tarjoajan velvoitteista suurin on se, että jokaisen myytävän matkan yhteydessä on asetettava kuluttajaviranomaiselle vakuusrahoja, joilla turvataan asiakkaan varat matkan peruuntuessa tai keskeytyessä konkurssin vuoksi. Vakuudella on pystyttävä kattamaan vähintään jokaisen matkustajan maksaman matkahinnan takaisinmaksu ja lisäksi asiakkaiden paluumatkan kustannukset. Siten esimerkiksi kahdenkymmenen osallistujan matkalla, jonka hinta on asiakkaalle 300 euroa, matkanjärjestäjän on varauduttava liki 10 000 euron vakuusmaksuihin.

Yhdistyksillä on toki aikaisemminkin ollut vastuu järjestämiensä matkojen ongelmista ja niiden korvaamisesta, mutta velvollisuus vakuuksiin on uutta. Matkatoimistoyrittäjä Minna Jousranta kertoo, että vielä ei ole tietoa siitä, millaisia sanktioita Kuluttajavirasto asettaa jatkossa toimijoille, jotka laiminlyövät velvollisuutensa kiinnittää vakuuksia. Myös rajan vetäminen lain velvoittavuuden suhteen on vaikeaa.

– Hankalaa on se, että uuden lain mukaan matkapaketiksi luettavia matkoja saa jatkossakin järjestää satunnaisesti ilman, että vakuuksia tarvitsee asettaa. Sitä ei vielä kukaan tiedä, tarkoittaako tämä esimerkiksi kahta, kolmea vai viittä matkaa vuositasolla, Jousranta pohtii.

Laki edellyttää siis jatkossa kerho- ja yhdistysmatkoja järjestäviltä tarkkuutta siinä, halutaanko vastuullisena matkanjärjestäjänä olla itse vai onko järjestelyissä parasta käyttää matkatoimistoa, joka vastaa silloin paitsi vakuuksien maksamisesta, myös kaikista matkan ongelmista. Jousranta muistuttaa, että laki parantaa asiakkaan kuluttajansuojaa, sillä yhä useammalla matkalla järjestäjän tulee täyttää lain määräämät velvollisuudet.

– Samalla matkatoimistojen käytön lisääntyminen ja omatoimisen matkanjärjestämisen väheneminen voi kuitenkin nostaa esimerkiksi yhdistysmatkojen hintoja. Kuluttajansuoja siis maksaa asiakkaalle, mutta ainakin matkaaja voi matkustaa turvallisin mielin.

Vaikka uudistus pakottaa yhdistykset ja muut matkoja järjestävät muuttamaan matkojensa järjestämistä, Elina Kiven mielestä muutos on varsinaisen matkailuyrittämisen näkökulmasta tervetullut.

– Tämä laki yhtenäistää pakettimatkailun käytäntöjä ja vahvistaa virallisten matkailuyritysten asemaa. Tämä luo matkailuyrittäjille lisää markkinoita, kun kenen tahansa ei kannata myydä ryhmille valmismatkoja.

Sekä Jousranta että Kivi uskovat, että lakiuudistus saattaa vähentää erilaisten matkailuyrittäjien yhteistyötä, koska yritykset eivät enää uskalla tarjota toistensa palveluita.

Aikaisemmin esimerkiksi bussiyhtiö on voinut varsin huoletta tarjota siltä tilatun kuljetuksen yhteyteen vaikkapa matkaohjelmaa tai majoitusta tai hotelliyritys on voinut mainostaa verkkosivuillaan toisen yrittäjän järjestämää yhden yön retkeä turistikohteeseen. Uuden lain tultua voimaan molemmat toimijat joutuisivat todennäköisesti asettamaan vakuuksia: bussiyrityksen katsottaisiin rakentaneen usean palvelun yhdistelmästä matkapaketin, ja hotelliyrittäjän taas arvioitaisiin myyneen sivustollaan turistimatkaa majoituksen ohella siten, että muodostuu matkapakettiin verrattava matkailupalveluiden yhdistelmä.

Lain voimaantuloon liittyy paljon kysymyksiä ja epävarmuuksia, koska muitakin kuin matkatoimistoja koskevan matkapakettilain soveltamisesta ei ole vielä ennakkotapauksia. Elina Kiven mukaan huoleen ei kuitenkaan ole syytä.

– Loppujen lopuksi tämä ei ole matkailualalla kovin mullistava muutos. Varmaa on kuitenkin ehdottomasti se, että asiakas voi olla entistä huolettomampi.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.