Vesilahdessa tähtäimessä valkohäntäpeura. Metsästyskausi pitenee

Hirvieläinten metsästystä lisätään

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle hirvenpyyntilupia 2 023  ja valkohäntäpeuranpyyntilupia 3 967. Pyyntilupamäärät kasvoivat noin 15 prosentilla viime kauteen nähden. Lupamäärän lisäyksellä pyritään hirvieläinkantojen säätelyyn tavoitetasolle.

Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan Pohjois-Hämeen kaikilla hirvitalousalueilla hirvikanta oli tavoitteeksi asetettua tasoa korkeampi. Syksyn hirvenmetsästyksessä suositellaan kaadettavaksi kokonaissaaliista yli puolet vasoja ja aikuisista hirvistä yli puolet naaraita.

Pohjois-Hämeen valkohäntäpeurakanta painottuu voimakkaasti alueen lounaisiin osiin Akaan, Valkeakosken, Vesilahden ja Nokian kuntien alueille, mutta peurakanta on vahvistunut myös muualla Pohjois-Hämeessä. Tulevan metsästyskauden tavoitteena on valkohäntäpeurakannan pienentäminen etenkin vahvimmalla peura-alueella.

Valkohäntäpeura on merkittävä riistaeläin, mutta aiheuttaa myös huomattavan määrän liikenneonnettomuuksia vuosittain.

Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan peurakannan pienentäminen Pohjois-Hämeessä edellyttää tulevana syksynä jopa 4 500 yksilön peurasaalista. Viime kaudella alueella kaadettiin kaikkiaan 3 741 valkohäntäpeuraa. Myös saaliin rakenteeseen tulee kiinnittää huomiota ja valkohäntäpeurasaaliissa tulee olla yli puolet naaraita, koska tavoitteena on peurakannan naarasvoittoisuuden ja tuottavuuden pienentäminen.

Suurin osa valkohäntäpeuran aiheuttamista kolareista tapahtuu loka-joulukuussa. Kolaririskin pienentämiseksi valkohäntäpeuroja tulisikin metsästää aiempaa enemmän jo alkusyksyllä.

Tänä vuonna hirvenmetsästys voidaan aloittaa lauantaina 13.10. ja valkohäntäpeuran metsästys lauantaina 29.9. Edellä mainitun lisäksi voidaan metsästää hirveä vahtimalla pellolta 1.9. alkaen ja valkohäntäpeuraa vahtimalla 1.9. alkaen.

Tuoreimpana muutoksena hirvieläinten metsästysaikoihin tehtiin kausien loppuun noin kahden viikon pidennys, jonka aikana metsästys on sallittu ilman koiraa. Kauden pidentymisestä on todennäköisesti hyötyä etenkin valkohäntäpeurojen vahtimismetsästyksessä.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.