Vakkalanselän vesinäytteet valmistuneet – kalakuolemien syy veden korkea lämpötila

Kalakuolemia Pyhäjärvellä Vesilahdessa

Pirkanmaan ELY-keskus on saanut havaintoja kalakuolemista. Ilmoitukset ovat tulleet Pyhäjärveltä Vesilahden Vakkalanselältä, Kaakilanniemestä, Toutosen Ilmosenniemeltä, Palhonnokan pohjoisrannalta sekä Sorvanselältä.

– Kyseessä on ollut nuoria ahvenia, kiiskiä sekä kuhia, jotka kalalajeista helpoimmin kärsivät järviveden lämmitessä. Havainnot kuolleista kaloista ovat olleet kymmenien tai reilun sadan kalan parvia, kertoo vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tavallisin kalojen kuolinsyy kesähelteellä on veden korkeasta lämpötilasta ja laskevasta happipitoisuudesta aiheutuva stressi. Kalat ovat vaihtolämpöisiä. Kun ympäristön lämpötila nousee, kalojen aineenvaihdunta kiihtyy ja ne tarvitsevat enemmän happea elintoimintojen ylläpitämiseen.

– Tilanne käy kriittiseksi, kun veden lämpötila nousee riittävästi. Siksi onkin hyvin mahdollista, että kalakuolemat yleistyvät lähiaikoina lämpimien säiden jatkuessa, Mäkynen jatkaa.

 

Edellisviiikolla Vakkalanselällä havaittiin kuolleita kaloja, ja paikalta otettiin vesi- ja kalanäytteitä. Vesinäytteissä ei havaittu mitään poikkeavaa verrattuna alueelta aikaisempina vuosina otettuihin näytteisiin. Veden lämpötila oli mittauksessa kuitenkin hyvin korkea, 25°C, joka viittaisi siihen, että kalojen elinolot ovat käyneet tukaliksi pitkään jatkuneen helteen vuoksi.

Levänäytteissä oli kohtalainen määrä sinilevää.

Kalanäytteiden tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.

– Ilmiönä kalojen kuoleminen kesähelteillä ei ole poikkeuksellinen, sillä havaintoja kalakuolemista tehdään lähes vuosittain.  Erityisesti matalat ja runsasravinteiset vesistöt lämpiävät nopeasti ja kalojen elinolot käyvät tukaliksi, Mäkynen kertoo.

 

Pirkanmaan ELY-keskus  ohjeistaa mahdollisten kalakuolemahavaintojen varalle havainnoitsijaa kirjaamaan ylös mahdolliset tekijät, joilla saattaa olla yhteys kalakuolemaan, esimerkiksi poikkeuksellinen samentuminen tai veden väri, vaahto, levämäärä tai veden lämpötila.

Mahdollisuuksien mukaan on syytä myös ottaa valokuvia ja videoita kaloista ja niiden ympäristöstä. Havainnon tehtyään on paikallaan ottaa yhteyttä havaintopaikan kunnan ympäristöviranomaiseen tai ELY-keskukseen, jotka harkitsevat jatkoselvitystarpeen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?