Kuokkalan museoraitti ja Hakkarin kartano halutaan matkailuvaltiksi

Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Kuokkalan kyläkulttuurikeskuksen kehittämistyön. Sen tavoitteena on tarkastella yhtenäisesti Kuokkalan museoraitin ja Hakkarin kartanon aluetta. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Kuokkalan kyläkulttuurikeskuksen kehittämistyön. Sen tavoitteena on tarkastella yhtenäisesti Kuokkalan museoraitin ja Hakkarin kartanon aluetta.

Kuokkalan museoraitin ja Hakkarin kartanon alueen kehittämisraportti visioi, että Kuokkalan alue voisi muodostaa itsenäisen kyläkokonaisuuden, joka toisi kunnalle imagohyötyä ja verotuloja

Kuokkalan museoraitin ja Hakkarin kartanon alueen selvitystyöryhmä esittää, että Kuokkalassa käynnistetään erityisen kyläkulttuurikeskuksen kehittämistyö. Kuokkalan raitti – visio 2025 -ehdotuksessa Kuokkalan museoraitin ja alueen kehittämiseksi alueelle laadittaisin yksilöity hankesuunnitelma koko alueen kehittämisestä kuntalaisten ja yhdistysten kohtaamis- ja harrastamispaikkana sekä matkailukohteena.

Yhteistyöneuvotteluita on tarkoitus käydä nykyisten vuokralaisten tahtotilasta alueen kehittämisessä. Kuva: Erkki Koivisto

Hankkeelle haettaisiin ulkopuolista rahoitusta, ja hanketta vietäisiin eteenpäin yhteistyössä kumppanuustoimijoiden kanssa. Yhteistyöneuvotteluita on tarkoitus käydä nykyisten vuokralaisten tahtotilasta alueen kehittämisessä. Museotoimintaa esitetään jatkettavaksi Lempäälä-Seuran ja muiden alueen museotoimijoiden kanssa.

Kunnan omistamien rakennusten kunnostussuunnitelma esitetään toteutettavaksi varaamalla vuosittain määräraha kunnan talousarvioon.

Kuokkalan kyläkulttuurikeskus -vision tavoitteena on, että vuonna 2025 Kuokkala olisi toimiva, yhteisöllinen ja vetovoimainen kylä. se olisi yksi Lempäälän kulttuurin, matkailun ja viihtymisen keskittymistä, joka palvelee kuntalaisia, yhteisöjä ja vierailijoita.

Kuokkalan museoraitin ja Hakkarin kartanon alueen selvitystyöryhmä esittää, että Kuokkalassa käynnistetään erityisen kyläkulttuurikeskuksen kehittämistyö. Kuva: Erkki Koivisto

Alueen toimijoiden verkostoa pyritään laajentamaan ja tavoitteena on löytää voimakas veturiyritys. Rahoituspohjaa pyritään laajentamaan saamalla hankkeeseen mukaan mm. museosäätiö. Virkistys-, kulttuuri-, matkailu- ja luontoyrittäjyyttä pyritään aktivoimaan mukaan hankkeeseen.

Alueen maaomistuksen, hallinnan ja vuokrauksen rooleja halutaan selkiyttää nykyisestä. Kunnan roolina olisi toimia mahdollistajana ja kehittäjänä sekä kiinteistöjen omistajana ja vuokraajana.

Kuokkalan alue halutaan kytkeä osaksi Lempäälän ja seutukunnan reitistöjä, kuten Birgitan polkua ja pyöräily- ja vesireittejä. Aktiivista markkinointiyhteistyötä tehtäisiin yhdessä VisitLempäälän, Visit Tampereen ja VisitFinlandin kanssa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?