Melontatunnelin käyttöön saanti on hyvä asia

Yhdyskuntalautakunnassa käsitellään 14.8. Herralanvuolteen padon ohitusuomaa eli ns. Katepalin melontatunnelia. Olin kunnan edustajana mukana sen suunnittelussa valtion vesiviranomaisen kanssa vuonna 1996 ja onnistuin laskemaankin siitä kaatumatta muutaman kerran kunnan vieraiden kanssa. Valtio rahoitti rakentamisen ja kunta rumpuputken. Putki teki mahdolliseksi Lempäälän ympäri kulkevan melontareitin ja se oli silloin yksi Lempäälän matkailuvaltti.

Virkistyskäytössä ollutta ohijuoksutusuomaa kunnostettiin valtion toimesta vuonna 2004, jolloin aukossa ollut rumpuputki korvattiin betonisella rakenteella ja tämän johdosta rakenne ei ole enää turvallinen käyttää. Kunta ei saanut korvausta tekemästään putki-investoinnista, vaikka neuvotteluissa tätä kunnan puolesta esitettiin.

On hyvä, että Pirkanmaan ELY-keskus ja Lempäälän kunta ovat tilanneet insinööritoimisto Jami Aho Ky:tä ohitusuoman kehittämissuunnitelman ja että hanke etenee.

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana. Hankkeen kustannukset on esityslistan mukaan tarkoitus jakaa Lempäälän kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kesken siten, että pääosan (noin 75%) rahoituksesta hoitaa Pirkanmaan ELY-keskus. Valittavan vaihtoehdon nro 3 alustava kustannusarvio on noin 100.000 euroa.

Mielestäni kunnan pitäisi pyytää ELY-keskusta maksamaan koko summa, koska muutokset tehtiin valtion aloitteesta, eikä kunta vuonna 2004 saanut korvausta tekemästään investoinnista.

Eero Ruotsila DI

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.