Sidonnaisuudet on hyvä tietää

Epäselviä hankintakilpailuja, tietyille firmoille pedattuja urakoita tai ennalta sovittuja virkanimityksiä. Korruptiona käsitettävään kikkailuun on Suomessa altistuttu kunnallissektorillakin.

Piilokorruptiosta on puhuttu viime vuosina paljon julkisuudessa, ja olisiko niin, että viime kesänä voimaan tullut säännös sidonnaisuuksien ilmoittamisesta pyrkii osaltaan lisäämään avoimuutta ja kirkastamaan kuntasektorin kuvaa.

Viime vuoden kesäkuusta lähtien keskeisten kuntapäättäjien, kuten kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen jäsenten, on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan, eli johtotehtävistä tai luottamustoimista yrityksissä ja muissa yhteisöissä, sekä merkittävästä varallisuudesta.

Myös lempääläis- ja vesilahtelaispäättäjien sidonnaisuudet on julkaistu, ja tiedot ovat kaikkien kuntalaisten nähtävillä kuntien www-sivuilla.

Lempääläläis- ja vesilahtelaispäättäjien sidonnaisuudet liittyvät tavallisimmin yhdistystoimintaan tai siihen, että he ovat kunnan nimeämiä edustajia eri organisaatioissa. On toki yritystoimintaakin. Eikä tässä ole mitään tavatonta, sillä monestihan päätöksenteon paikoille hakeutuvat ne, jotka ovat aktiivisia elämän muillakin osa-alueilla.

Ongelmalliseksi homma muuttuu sitten, jos päättäjän oma tai läheisen etu riippuu kunnallisista päätöksistä tai he alkavat suoraan ajaa taustaryhmänsä etuja.

Valtuutetut päättävät suurimmasta osasta niistä asioista, joiden kanssa tavallinen kansalainen joutuu tekemisiin. Yritys- ja yhdistystoimintakytköksistä on hyvä olla perillä esimerkiksi silloin, kun kunta myöntää avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille tai takaa lainoja.

Uudella sidonnaisuussäännöksellä on pyritty päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseen sekä korruption torjumiseen.

Vaikka kuntapäättäjän sidonnaisuus ei välttämättä vaikuta päätöksentekoon, eikä sidonnaisuusilmoituksen jättämättömyydestä seuraa sanktioita, ovat kunnalliset päättäjät lähellä tavallista äänestäjää. Moni päättäjä tunnetaan henkilökohtaisesti.

Siksi valtuutettujen sidonnaisuudet on hyvä tietää, jotta voi arvioida sitä, voiko kunnalliseen päättäjään luottaa ja ketä seuraavissa vaaleissa äänestää.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.