Kiviahossa kaavoitusta jarruttanut kalasääsken pesä on pudonnut

Kalasääsken pesä on jarruttanut kunnan aikeita kaavoittaa Lempäälän Kiviahon pohjoisosissa. Pesän on kuitenkin kesäkuussa havaittu pudonneen.

Kiviahon pohjoisosan asemakaavan hyväksymispäätöksestä oli valitettu keväällä 2017 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti viime joulukuussa hylätä valituksen, mistä tänä vuonna valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunta oli vuonna 2015 asemakaavan muutoksella aikeissa laajentaa Kiviahon pohjoisosan aluetta matkaviestinliikenteen tukimastolle. Samalla pääosin kunnan omistamalle maalle olisi kaavoitettu joitakin uusia omakotitontteja. Kaavaluonnosvaiheessa selvisi, että kaava-alueen reunassa sijaitsee kalasääsken pesä. Asemakaavan toteutumisen vaikutuksista kalasääsken pesintään teetetettiin vuonna 2016 selvitys, jossa todettiin, että mastolla ei ole sääksiparin kannalta merkitystä, sillä olivat tottuneet taajaman läheisyyteen. Rakentaminen olisi pitänyt selvityksen mukaan kuitenkin ajoittaa pesintäkauden ulkopuolelle.

Valittajien mukaan muun muassa selvitys matkaviestintukiasemasta ja sen vaikutuksista kalasääskelle oli puutteellinen, asemakaavoitus ei turvaa kalasääsken pesäpuulle riittävää suojaetäisyyttä, ja että kaavoittaja oli lausuntoja hankkiessaan tarkoitushakuinen ja kunnan ympäristöjaoston antama lausunto puutteellinen.

Kunnanhallitus antoi keskiviikkona lausunnon korkeimmalle hallinto-oikeudelle kesäkuussa jätettyyn Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä koskevaan valituslupahakemukseen, missä todetaan, ettei Kiviahossa enää ole sääksen pesää, ja ettei kunnalla ole aiemmin esitettyyn lisättävää.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.