Miksi avoimuus pelottaa?

Lempäälän kunnan tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissaan toistuvasti perännyt kuntakes­kustan kehittämishankkeen kustannuksista Marjamäki-taseen kaltaista keskustatasetta, mikä avaisi hankkeen kokonaistaloudellista tilannetta. Viime toukokuussa tarkastuslautakunta totesi, että ”Lem­päälän keskustatasetta ei ole vieläkään esitetty kunnanhallitukselle, vaikka vuoden 2016 arviointi­kertomuksen vastauksissa luvattiin esitellä keskustatase syyskuun 2017 kunnanhallituksessa”.

Kunnanhallitus on 22.8. vastannut seuraavasti: ”Sen hetkinen hanketilanne keskustataseesta esitel­tiin kunnanhallitukselle talousarvioseminaarissa 2.11.2017. Keskustatase on kunnan omaehtoinen operatiivinen tapa arvioida hankkeen pitkän aikavälin kokonaisvaikutuksia jälkijättöisesti. Varsi­nainen raportointi ja seuranta tehdään tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. Kunnanhallitus seuraa hankkeen kehittymistä.”

Aika salassa lukuja pidetään. Seminaarista ei tietenkään ole mitään ainakaan julkista pöytäkirjaa ja siirtämällä asia tilinpäätöksen yhteyteen saadaan ainakin lisäaikaa ja mahtaako tarkoitus olla silloin­kaan esitellä lukuja ainakaan kunnanhallitusta laajemmin. Viimeinen lause vastauksessa on aika eri­koinen. Se kai nyt vielä puuttuisi, ettei kunnanhallitus seuraisi Lempäälän kunnan ehkä kaikkien aikojen suurimman investointihankkeen kehittymistä.

Syksyn talousarviotilanne olisi kevään tilinpäätöstilannetta oikeampi ajankohta tällaiselle tarkaste­lulle, sillä silloin se voitaisiin huomioida talousarviota hyväksyttäessä. Vai sitäkö tässä halutaankin välttää? Kaikkiaan jää ihmettelemään, mikä on se syy, minkä takia avoimuus tässä asiassa tuntuu pelottavan Lempäälän kunnanjohtoa.

Tarkastuslautakunta on edellyttänyt kunnanvaltuustolle antamassaan arviointikertomuksessa, että kuntakeskustan kehittämishankkeen päätöksenteko on avointa ja että päätöksenteon tueksi tuodaan riittävät tiedot hankkeen kokonaiskustannuksista. Mielenkiintoista on nähdä kummalle kannalle kuntalaisten valitsema valtuusto 29.8. kokouksessaan asettuu tarkastuslautakunnan vai kunnanhalli­tuksen.

 

Raimo Sirén,
kunnallisneuvos,
Lempäälä

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.