Kaavaluonnoksessa viedään edellytykset kylien kehittämiseltä

Lempäälän kunnan strateginen yleiskaava on merkittävässä ja erittäin tärkeässä asemassa, kun luodaan suuntaviivoja kunnan kehittämiselle. Lempäälän kylien ja kyläläisten edustajina olemme pettyneet kaavaluonnoksen yksipuoliseen sisältöön ja siinä mainittuihin tulevaisuuden näkymiin. Kylien kehittäminen ja elinvoimaisuuden takaaminen on käytännössä jätetty kaavan ulkopuolelle.

Kaavaluonnoksessa on kuvattu kaksi kehityskuvaa, missä kaksi eri kasvutavoitetta on jaettu eri osiin kuntaa. Näissä kehityskuvissa Lempäälän kunnan kasvu on suunnattu pääosin/kokonaan nauhataajamaan ja ikävä kyllä niiden kasvuluvut eivät tue kaavatekstissä mainittua kylien maltillista kasvua. Kaavassa väestön lisäyksistä Lempäälän seitsemään kylään ajatellaan kohdistuvan yhteensä vain 196 asukasta vuoteen 2040 mennessä, joten sitä ei voida pitää edes maltillisena. Kaavan merkitys meille on erittäin tärkeä, sillä sinne kirjatut luvut määrittelevät meidän tulevaisuuden.

Kaavan tavoitteena pitäisi olla myös Lempäälän kylien suunnitelmallinen kehittäminen ja kylien vahvuuksien hyödyntäminen. Tämä mahdollistaisi myös uusien ja aivan uudentyyppisten yritysten syntymisen kylien yhteyteen ja näin voisivat tukea nauhataajamassa asuvien kuntalaisten asumista ja elämistä.

Maaseutumainen, väljä asuminen pitäisi nähdä vaihtoehtona, jota esimerkiksi Tampere ei pysty tarjoamaan. Lempäälässä kylät pitäisi nähdä vahvuutena ja hyvällä suunnittelulla voisimme tarjota erilaisia asumisvaihtoehtoja Lempäälän kunnan alueella. Maaseutu on Lempäälässä lähellä ja se on mahdollisuus.

Tällaisenaan strategisen yleiskaavan luonnos ei palvele koko Lempäälän kunnan kehitystarpeita.

 

Itä-Lempäälän maamiesseura ry

Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys ry

Lastusten kyläyhdistys ry

Mattilan kyläyhdistys ry

Nurmen kyläyhdistys ry

Säijän kyläyhdistys ry

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.